Dyster rapport från modekedjan – ”pandemin tog stryptag på oss”

"Inga av våra produkter har varit nödvändiga".

Som Ehandel har rapporterat befinner sig modehandlaren Rizzo i rekonstruktion. Och det senaste bokslutet för det brutna räkenskapsåret (2020/2021) är överlag en ganska dyster läsning.

LÄS ÄVEN: Rizzo förlänger rekonstruktion – fortsatta lönsamhetsproblem

Annons

Koncernens nettoomsättning landade – under perioden september 2020 till augusti 2021 – på 433,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med en nettoomsättning på 630,4 miljoner, föregående räkenskapsår. Resultatet efter skatt blev -101,9 miljoner (-138,7). Förlusten minskade alltså med drygt 37 miljoner.

Verksamhetsåret 2020/2021 går till historien som koncernens i särklass mest utmanande år sedan bolagets start i början av 1900-talet! Pandemin tog återigen stryptag på oss i oktober 2020 genom nya restriktioner och trots allas förhoppningar om en nedgång så fortsatte eländet under hela första halvåret 2021. Först under andra delen av juni kunde vi börja känna en ökad optimism och äntligen kund vi börja se att fler konsumenter vågade sig ut för att göra inköp i fysiska butiker, kommenterar vd:n Lars Fins och tillägger:

Rizzo Groups affärskoncept med att sälja resväskor, väskor, skor och handskar – har i alla mätningar visat sig tillhöra gruppen av företag som drabbats allra hårdast av en låg efterfrågan. Ingen av våra produktkategorier har på något sätt varit nödvändiga att köpa under den här eländesperioden.

Sparat 100 miljoner

Totalt har koncernen sparat över 100 miljoner de senaste två åren. Och man ska nu ha en "sund plattform och en infrastruktur med butiker och e-handel som ger goda förutsättningar för att framåt bygga ett lönsamt bolag", framgår det.

I skrivande stund, i mitten av oktober 2021, ser vi att pandemin har släppt sitt grepp och att konsumenterna på allvar är på väg tillbaka ut för att handla. Resandet tar fart och efterfrågan på resväskor, jobbväskor, ryggsäckar men även skor, ökar i en bra takt, kommenterar vd:n.

En stor händelse under det senaste räkenskapsåret var förstås att Rizzo-koncernen  beviljades en företagsrekonstruktion. Nyligen förlängdes rekonstruktionen i som längst ett år.

Den nya företagsrekonstruktionen är till stor del en effekt av stora försäljningstapp i samband med den pågående coronapandemin i Sverige och Norge, restriktioner kopplat till pandemin samt att statliga stöd och anstånd försenats eller inte varit tillräckliga för att täcka Bolagets effekter från inkomstbortfallet. Bolaget har sedan pandemin bröt ut i mars 2020 tappat ca 365 miljoner kronor i försäljning på årsbasis, framgår det av bokslutet.

LÄS ÄVEN: Krisdrabbade Rizzo lånar mångmiljonbelopp

Annons

Men samtidigt noterar Rizzo att kunderna nu börjar återvända – och att försäljningen därmed gradvis återhämtar sig.

Under början av året var ett stort antal av koncernens norska butiker stängda under vissa perioder, till följd av coronarestriktioner i Norge. Sedan i början av maj har dessa butiker varit öppna. Som mest var 21 av 33 butiker stängda. Under 2020 var samtliga Morrisbutiker stängda 23 mars-20 april, till följd av pandemin, skriver bolaget

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!