E-handeln backar: ”Kvinnor fortsätter att driva e-handeln”

"Kan bli tufft att nå 2020 års nivåer".

Svensk Handel har återigen tagit tempen på svensk e-handel och i linje med tidigare rapporter så fortsätter e-handeln att minska jämfört med i fjol. Med detta sagt så minskade omsättningen inom e-handeln med 8 procent under maj månad, vilket ska vara bättre än tidigare siffror. Under februari, mars och april så föll nämligen e-handeln med 16 procent i snitt.

En viss inbromsning kan alltså antydas, och återigen så är det från höga nivåer man mäter.

Annons

E-handelns omsättning fortsätter att falla tillbaka från höga nivåer men ligger fortfarande markant högre än före pandemin. Sjunkande tillväxttal jämfört med 2021 är det mest sannolika för resten av året och utvecklingen i april och maj indikerar att det även kan bli tufft att nå 2020 års försäljningsnivåer, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, i en kommentar till E-handelsindikatorn.

Svensk Handel noterar även att andelen konsumenter som e-handlade under maj var lägre än månaden innan, 68 procent mot 70 procent. Och det ska främst vara den äldre åldersgruppen som övergett e-handeln.

Förutom att de äldsta konsumenterna nu minskar sitt e-handlande är det intressant att kvinnor fortsätter att driva e-handeln mer än män. I maj var det 71 procent av kvinnorna som e-handlat, medan motsvarande andel för männen var 65 procent. Sedan 2021 är andelen kvinnor som e-handlat under månaden i genomsnitt 8 procentenheter högre än motsvarande andel för männen, säger Johan Davidson.

Annons