E-handeln med mat exploderade: Ökning med över 100 procent

Högsta tillväxten någonsin.

Både PostNords och Klarnas e-handelsrapporter har pekat ut dagligvaror som en speciellt starkt växande bransch i dessa coronatider. Nu har dock organisationen Svensk Dagligvaruhandel kikat närmare på bara mathandeln, online och offline.

När man isolerar maten så konstaterar Svensk Dagligvaruhandel att e-handeln med mat exploderat. Dagligvaruindex för april visar nämligen den största tillväxten någonsin för nätmathandeln, sedan man började mäta.

Annons

"E-handeln växer otroligt starkt"

Dagligvaruhandeln på nätet ökade under april med 101,2 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet per månad, under perioden 2017-2019, som ligger runt 25 procent.

På kort tid har flera av branschens aktörer växlat upp e-handelskapaciteten för att matcha den ökade efterfrågan, vilket gör att e-handeln växer otroligt starkt med både större snittköp och ett inflöde av nya kunder. En kundgrupp som har börjat e-handla mat i betydligt större utsträckning än tidigare är de äldre konsumenterna, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i samband med rapporten.

Kraftig ökning av Click & Collect

Som vi vet har dock även fysiska matbutiker gått bra under krisen och även här ser Dagligvaruindex ökningar, men det handlar om en mer blygsam tillväxt på 4,1 procent.

Gällande nätmaten så konstaterar även Dagligvaruindex att hemleveranser ökat med hela 56,8 procent under april månad. Upphämtning i butik växte samtidigt med 188,1 procent.

Det var fortsatt högtryck i dagligvaruhandeln under april och vi ser en generellt högre efterfrågan där en större andel av matkonsumtionen flyttats till hemmen. Det går också att konstatera att livsmedelsförsörjningen och servicegraden har varit fortsatt god trots den höga kundtillströmningen, säger Karin Brynell.

Annons