E-handeln rasade: “Prövningarnas år” – dessa varor trotsade trenden

“Påverkar stora delar av e-handeln negativt”.

Svensk Handel sammanfattar idag e-handeln under 2023 och det är inga jätteroliga siffror som presenteras. E-handeln sägs nämligen ha minskat med 8 procent under fjolåret. Justerat för inflationen så ska volymförsäljningsminskningen närma sig 16 procent.

2023 blev ett prövningarnas år för många e-handlare. Svart på vitt ser vi nu hur det tuffa ekonomiska läget, som slagit hårt mot kundernas köpkraft, påverkar stora delar av e-handeln negativt. Ljuspunkten är att vi ser att kundernas intresse för e-handeln fortsatt är starkt, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Annons

Och att intresset fortsatt är starkt förklaras av att det är lika många som e-handlade under 2023 som 2022. Problemet är, som vi varit inne på många gånger tidigare, att folk helt enkelt handlar för minde belopp. Den genomsnittliga köpesumman per månad och konsument sjönk under förra året med cirka 200 kronor.

De flesta varukategorierna ska ha tappat i totalomsättning jämfört med året innan och för flera föll omsättningen kraftigt. Det fanns dock undantag som e-handel av nikotin och tobaksprodukter, som ökade med 20 respektive 10 procent.

Ett genomgående tema vi noterat under året är att kapitalintensiva branscher, som gick extremt bra under pandemin, nu har det tuffare. Det beror dels på att det är inköp som görs lite mer sällan, samtidigt som vi som bekant håller betydligt hårdare i plånboken, säger Per Ljungberg.

Totalt beräknas svensk e-handel ha omsatt 144 miljarder kronor under 2023.

Annons