E-handeln största kanalen för bokförsäljning: Stark ökning sedan 2019

Bokförsäljningen ökar fortsatt mest inom e-handel under första halvåret 2021.

Bokförsäljningen växte med 10,2 procent under årets första halva, motsvarande en ökning på 214 miljoner kronor. Försäljningen steg för både tryckta och digitala böcker. Det visar nya siffror från Svenska Bokhandlareföreningen

Det var försäljningen i internetbokhandeln och inom digitala abonnemangstjänster som ökade mest: 14,7 procent respektive 18,6 procent.

Annons

Bokförsäljningen i den fysiska bokhandeln och i dagligvaruhandeln minskade i stället med 8 respektive 1,9 procent. Försäljningen av tryckta böcker såg samtidigt en uppgång på 7 procent, medan den för digitala böcker växte med 14,4 procent. E-böcker klättrade med hela 22,8 procent och digitala ljudböcker med 14,2 procent.

E-handeln en allt större kanal

Försäljningen tog fart inom samtliga bokgenrer, med undantag för kategorin "mat och dryck" som sjönk med -0,7 procent. Mest ökade "skönlitteratur", "utländsk utgivning" och "populär facklitteratur" med ökningar på respektive runt 12 procent.

Pandemin har haft en tydlig påverkan på försäljningen, enligt rapporten. Om man jämför första halvåret 2019 med första halvåret 2021 har den största kanalen internetbokhandeln vuxit med 25 procent. Den fysiska bokhandeln har samtidigt minskat med 24 procent.

Dagligvaruhandeln har under samma period sett en försäljningsnedgång på 6 procent – medan den inom digitala abonnemangstjänster i stället fåt en raketskjuts på 65 procent. Totalt har bokförsäljningen, jämfört med första halvan av 2019, ökat med 18 procent.

Annons