Koncernen anpassar kostymen – sänker vinstmålet

"Reflekterar bolagets strategiska prioriteringar".

BHG-koncernen, som bland annat äger e-handlare som Bygghemma och Trademax, har tampats med stora förluster sedan 2022. När inflationen drog iväg och räntorna höjdes under förra året minskade de svenska hushållens köpkraft. Många har helt enkelt inte haft råd att exempelvis renovera köket eller köpa nya möbler.

Därför sätter BHG-gruppen nu nya finansiella mål.

Annons

De nya målen reflekterar bolagets strategiska prioriteringar avseende fortsatt tillväxt, förbättrad långsiktig lönsamhet och stärkt balansräkning i ett nytt marknadsläge, framgår det av ett pressmeddelande.

De nya målen ska bättre reflektera rådande marknadsläge, heter det. De ska också leda till högre tillväxt och bättre lönsamhet, genom bland annat olika typer av effektiviseringar.

Vad gäller lönsamheten ska man återgå till en justerad EBIT-marginal på 5 procent. Men över tid ska den justerade EBIT-marginalen öka till 7 procent.

Dessa finansiella mål ersätter tidigare kommunicerade finansiella mål från januari 2021. Det bör noteras att utdelningspolicyn kvarstår oförändrad, skriver BHG.

Annons