E-handelsjätten rasar på börsen – efter tung rapport

"En fortsatt svag konjunkturutveckling".

Det blev en dyster dag för Dustin efter morgonens rapport. Aktien störtdök nämligen efter att e-handelsjätten visat upp sitt tredje kvartal.

Nyckeltal:

Annons
  • Nettomsättning: 5 455 miljoner kronor (5 582)
  • Organisk försäljningstillväxt: -3,5 % (-9,4)
  • Rörelseresultat: 86 miljoner (97)

En minst sagt tuff utveckling för bolaget, där i princip samtliga siffror pekade nedåt under perioden.

Marknadsutvecklingen i det tredje kvartalet har fortsatt präglats av avvaktan och försiktighet som en följd av en fortsatt svag konjunkturutveckling, vilket tydligt påverkat försäljningsvolymerna inom främst hårdvara, säger Johan Karlsson, vd för Dustin, i en kommentar.

Den hårda pressen mot marginalerna kommer också från flera håll. Delvis från lägre volymer inom segmentet små- och medelstora företag. Men även de kostnadsökningar som inflationen medfört.

Löneökningar och kostnadsinflation har haft en negativ effekt på marginalen. Vi fortsätter arbetet med att utvinna synergier och anpassa kostnadsbasen till rådande marknadsförhållanden samt göra selektiva investeringar i verksamheten för att stå starka när marknadsförutsättningarna förbättras, säger Johan Karlsson.

"På önskad nivå"

Om man ska hitta några ljusglimtar så kan vi konstatera att kassaflödet stärktes från 431 till 454 miljoner kronor i kvartalet.

Främst som en följd av en positiv utveckling av nettorörelsekapitalet som förbättrades med närmare 200 miljoner kronor jämfört med för ett år sedan. Varulagret minskade jämfört med föregående år och lagerbindningen ligger nu på en önskad nivå avseende balansen mellan kapitalbindning och leveranskapacitet, säger Johan Karlsson.

Dustin har även minskat nettoskulden ordentligt från 4,6 till 2,7 miljarder kronor.

Aktien är i skrivande stund ned 11,5 procent och kostar 10,56 kronor.

Annons

Annons