E-handelsjätten vänder till vinst – efter tuffa tiden

Men justerade ned både tillväxt- och resultatmål.

E-handelskoncernen Pierce Group, som driver 24MX, Xlmoto och Sledstore, är tillbaka på lönsamhet.

Pierce Groups Q1 (jan-mar) i siffror:

Annons
  • Nettoomsättning: 356 miljoner kronor (345)
  • Tillväxt i lokala valutor: 2 % (-22 %)
  • Rörelseresultat (EBIT): 7 miljoner (-21)

Det var ett viktigt formbesked för bolaget, som haft några riktigt tunga år bakom sig. Uppryckningen kom dessutom i en tid, som brukar vara kämpig för koncernen.

Första kvartalet visade vi en stark förbättring, trots att det är det säsongsmässigt tuffaste kvartalet under året för oss, säger Göran Dahlin, vd för Pierce Group, i en kommentar.

Den totala försäljningen ökade med 3 procent och bruttomarginalen steg med nära 6 procent, vilket bland annat förklaras av höjda prislappar ut till konsument.

Vår marginalförstärkning var ett resultat av högre priser mot kunder och minskade infraktkostnader samt förändringar i avsättningar för överlager. Det justerade rörelseresultatet påverkades positivt av förändrad avsättning för överlager med 9 miljoner kronor, vilket var ett resultat av att vi ökade fokus ytterligare på att sälja överlagret, säger Göran Dahlin.

Justerar ned målen

Samtidigt har bolaget justerat ned sina finansiella mål på medellång till lång sikt. Man ska inom tre till fem år växa fortare än den europeiska onlinemarknaden för utrustning, tillbehör och reservdelar för motorcyklar. En betydligt mer försiktig målsättning än den tidigare, där nettomsättningen skulle ökas med 15 till 20 procent i snitt årligen.

Vad gäller målet för den justerade rörelsemarginalen (EBIT) så justeras det från 8 procent till till mellan 5 och 8 procent.

För att spegla de rådande omvärldsbetingelserna på den marknad där Pierce verkar har styrelsen sett över och beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål, säger Göran Dahlin.

Annons
Annons