E-handelsleverantören tappar: “Sett minskad försäljning”

Stort besparingsprogram.

E-handelsleverantören Avensia har haft en stadig tillväxt de senaste åren och brukar visa upp fina siffror även under tuffare perioder. Men nu börjar även Avensia känna av det tråkiga ekonomiska klimatet. Något som märktes under andra halvan av förra året då bolaget började visa upp negativa siffror. En utveckling som fortsätter under första kvartalet 2023.

Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Detta beror på lägre försäljning mot nya och befintliga kunder vilket har lett till en lägre konsultbeläggning. Svensk detaljhandel står inför utmaningar och svagare utsikter vilket påverkar Avensias kunder med konsumentförsäljning. Hos flera kunder har vi sett att minskad försäljning leder till minskad investering hos Avensia samt senarelagda nysatsningar, säger företagets vd Robin Gustafsson och tillägger:

Annons

Vår bedömning är dock att Avensia under kvartalet tog marknadsandelar i en vikande marknad.

Omsättningen under årets första kvartal landade på 112,7 miljoner kronor, vilket alltså var en försämring från fjolårets 116,8 miljoner. Ännu sämre gick det dock för rörelseresultatet som går från 9,8 miljoner (Q1 2022) till -7,5 miljoner under årets första tre månader.

Rörelseresultatet ska dock belastas med 5,4 miljoner kronor i kostnader kopplat till företagets besparingsprogram. Men resultatet är förstås också lägre på grund av att man helt enkelt haft mindre att göra.

Under perioden har vi reserverat kostnader på 5,4 miljoner kronor för personal som sagts upp i samband med besparingsprogrammet som annonserades den 7 mars. Kvartalets löpande personalkostnad för dessa personer samt övriga som sagt upp sig under kvartalet var 9 miljoner kronor, exklusive reserveringen. Besparingsprogrammet omfattade kostnader på totalt 35 miljoner kronor på årsbasis och en personalneddragning med 11 personer. Sammantaget är bedömningen att programmet avlöpt enligt plan, säger Robin Gustafsson.

Annons