Helg: E-handlare i protest mot stämning: ”Ytterst aggressivt”

Är en nätbutik ett försäljningsställe?

Vi har bestämt oss för att avstå från att lämna allmänna råd avseende just marknadsföring av tobaksvaror i webbutiker, fram till dess att frågan har prövats eller att riksdagen antagit lagförslag på området.

Så lät det från Konsumentverket i höstas efter att myndigheten hade hamnat i en dispyt med e-handelsföretaget Snusbolaget. Myndigheten har vid flera tillfällen inlett tillsynsärenden mot e-handlaren, vars marknadsföring man menar inte håller sig inom de tillåtna gränserna. Konsumentverket har bland annat ifrågasatt ifall en nätbutik är att se som ett försäljningsställe för tobaksprodukter i lagens mening. Om nätbutiken inte klassas som ett försäljningsställe är det nämligen inte tillåtet att lägga upp samma “kommersiella budskap” som om så hade varit fallet.

Annons

Den som har följt turerna kring Konsumentverket och Snusbolaget minns kanske att det i höstas uppstod en diskussion efter att KO hade presenterat riktlinjer för hur tobak skulle få marknadsföras på nätet. Enkelt förklarat var de föreslagna reglerna för marknadsföring hårdare online jämfört med hur det såg ut i den fysiska handeln. Snusbolaget anklagade då KO för att basera sina råd på “en lagstiftning som inte finns” och KO medgav att det fanns vissa oklarheter i frågan, varför man med citatet ovan valde att backa från sina föreslagna riktlinjer.

LÄS ÄVEN: Snuskaoset: Konsumentverket backar - slutar ge råd till e-handeln

Skulle inte diskriminera e-handlare

Nu kan vi dock berätta att ärendet knappast lagts ner, utan att myndigheten istället har valt att ta Snusbolaget till domstol. Detta i väntan på att riksdagen utreder hur marknadsföringen av tobak egentligen ska få gå till. Det enda alla parter verkar vara överens om hittills är nämligen just att situationen är oklar.

I slutet av mars anmälde Konsumentombudsmannen, KO, Snusbolaget till patent- och marknadsdomstolen. Myndigheten anmärker i sin stämningsansökan på Snusbolagets sätt att marknadsföra sitt sortiment men vill också göra gällande att “webbplats och e-postkonto” inte ska räknas som försäljningsställen, varför försäljning i de kanalerna - enligt myndighetens sätt att se på saken - borde räknas som förbjuden.

Som stöd för sitt anförande hänvisar KO bland annat till propositionen “Lagen om tobak och liknande produkter”, som togs fram 2018. I den framgår det att ett försäljningsställe är “en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel”. Någon mer exakt definition anges inte, men i förarbetet till propositionen förklarade regeringen att “det som avses är fysiska försäljningsställen för detaljhandel, t.ex. omfattas inte webbsidor och inte heller lokaler eller utrymmen där det bedrivs partihandel”. Riksdagen valde dock att inte anta lagförslaget - eftersom man menade att marknadsföringsreglerna skulle diskriminera e-handlare gentemot fysiska butiker - och i den nuvarande tobakslagen finns inte denna formuleringen med.

När propositonen röstades ner uppmanades regeringen att återkomma med direktiv för hur tobak skulle få marknadsföras på nätet senast i mars i år. Projektet har dock försenats och nu har regeringen utsett en särskild utredare som ska se över Sveriges tobakslagstiftning och förhoppningsvis också landa i hur e-handlare ska få lov att marknadsföra sina produkter. Utredaren ska presentera sina slutsatser senast i mars 2021.

Vi ser att allt fler unga använder e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, vilket är bekymrande. Det oroar mig att det i nuläget saknas tydlig skyddslagstiftning för vissa av de här produkterna, och därför ska vi nu se över möjligheten att reglera detta. Det är även angeläget att tydliggöra rättsläget när det gäller marknadsföring på Internet, sade socialminister Lena Hallengren i ett uttalande tidigare i år.

Sammanfattningsvis finns det alltså i dagsläget inget förbud mot att marknadsföra snus på nätet så länge marknadsföringen i övrigt håller sig inom lagens ramar. Så varför väljer KO att lyfta frågan om vad som är ett försäljningsställe i sin anmälan mot Snusbolaget? Varför väljer man ens att inleda en rättsprocess med tanke på att ny lagstiftning förhoppningsvis är på ingång?

Annons

"Man ska respektera riksdagens vilja"

En som ställer sig de frågorna är Markus Lindblad, Head of External Affairs på Snusbolaget. Han är mycket kritisk till Konsumentverkets agerande.

Här har vi en myndighet som försöker skriva en egen lag i strid med riksdagens beslut. Konsumentverket använder sina egna råd, som de alltså fick dra tillbaka, för att dra e-handlare inför domstol. Jag antar att det de vill åstadkomma är att bygga praxis för att påverka den nya lagen som tas fram.

Finns det inte en poäng i att en domstol får titta på det här så att man kan fastställa vad som ska gälla för tobaksförsäljning på nätet?

Min syn är att all makt utgår från folket och att man ska respektera riksdagens vilja. I de fall det pågår ett lagstiftningsarbete ska en myndighet vara försiktig med att använda sina egna och andras resurser, eftersom eventuella beslut mycket väl kan komma att rivas upp.

Markus Lindblad menar att KO borde ha respekterat riksdagens beslut och inväntat den kommande lagstiftningen istället för att försöka föregå den med ett domstolsärende.

Vår position i detta är klar, riksdagens beslut skall efterlevas och ny praxis bör inte skapas av myndigheter under den process då frågan utreds. Det finns stor risk att Konsumentverkets agerande ses som direkt opinionsbildande mot Sveriges riksdag, säger han, och fortsätter:

Konsumentverkets agerande måste ses som ytterst aggressivt mot en enskild kommersiell aktör. Vi kommer självklart även att påtala detta till både Patent- och marknadsdomstolen och civilutskottet i riksdagen.

Snusbolaget kritiseras även för utformningen av sin marknadsföring, samt för att ha sålt sina produkter i e-postmeddelanden. Markus Lindblad säger till Ehandel att man kommer att svara på anklagelserna i sin helhet om det blir dags för ärendet att tas upp i domstolen.

"Måste få det här klargjort"

Gunnar Wikström, processråd på Konsumentverket, menar istället att rättsläget är oklart och att det behöver klargöras vad som gäller. Kommer det sedan en ny lag vid ett senare tillfälle får man skapa en ny praxis där och då, säger han till Ehandel.

Det finns ingen garanti för att utredningen landar i ett lagförslag och ingen garanti för att ett eventuellt lagförslag röstas igenom. Det finns inget som säger att om man gör en utredning så får man en ny lag. Det här målet är till för att klarlägga rättsläget.

Enligt Gunnar Wikström är det inte ovanligt att det pågår utredningsarbeten och att nya lagar är på gång. I de lägena är det helt enkelt domstolar som har till uppgift att förtydliga vad som gäller. Detta genom att gå igenom tidigare domar, förarbeten till lagstiftningar och annan tillgänglig dokumentation, förklarar han.

Wikström tillbakavisar att Konsumentverket skulle försöka driva någon form av egen agenda.

Skulle man vänta in pågående utredningar så hade vi inte kunnat bedriva vår tillsynsverksamhet. Vi kan inte gissa. Vi har en fråga som vi behöver få svar på och det var anledningen till att vi gjorde den här stämningsansökan.

Riksdagen har ju redan sagt ifrån gällande att e-handeln inte ska missgynnas gentemot den fysiska handeln. Då är det väl inte så troligt att en ny lag skulle landa i att nätbutiker inte skulle klassas som försäljningsställen?

Vad vi gör är att säkerställa en juridisk korrekt bedömning i en domstol. Vi behöver ha ett korrekt sätt att bedriva tillsyn och därför måste vi få det här klargjort. När lagen är oklar så är det en domstol som avgör vad som gäller.

Hur ser du på risken att Konsumentverkets agerande förstör för enskilda företag som egentligen inte har gjort något fel enligt gällande lagstiftning?

Nu vet jag inte hur det ser ut i just det här fallet för jag kom in lite senare, men det är ofta så att flera näringsidkare använder samma typ av marknadsföring och vi kan inte ta alla till domstol. Vi försöker att hitta den mest representativa aktören och är fullt medvetna om att det är jobbigt för näringsidkaren att utsättas för detta. Men avsikten är ju inte att orsaka skada utan att få på plats ett rättsläge.

"Konkurrensen blir skev för svenska bolag"

Parallellt med ärendet mot Snusbolaget har Konsumentverket också valt att anmäla e-handlaren EcoSwe. Företaget driver sajten Ecocig.se, som säljer e-cigaretter och tillbehör. KO menar att EcoSwes sätt att marknadsföra sina produkter går utöver att tillhandahålla produkterna, vilket är det lagen för närvarande tillåter.

Ärendet har fått Jacob Heidrich, vd på EcoSwe, att reagera. Det han framför allt vänder sig emot är att Konsumentverkets förhållandevis snäva riktlinjer gör det svårt för svenska e-handlare att bedriva sin verksamhet. Särskilt med tanke på att de på Internet slåss med företag från andra länder, som precis lika gärna kan sälja till de svenska konsumenterna.

Det som upprör oss mest är att konkurrensen blir skev för svenska bolag. Det är snedvridet och inte förenligt med varken riksdagens beslut eller EU-rätten som vi ser det, säger han till Ehandel.

Om vi tvingas ha en sida som är lika steril som Systembolagets hemsida så kan vi inte konkurrera med utländska företag. De kan erbjuda bättre information, bilder och mycket utförligare texter.

Jacob Heidrich ställer sig väldigt kritisk till att KO valt att dra EcoSwe, som han menar är ett litet bolag, inför rätta. Han har skickat in en JO-anmälan där han anklagar myndigheten för generella förvaltningsrättsliga brister som exempelvis hur man hanterar ärenden. Han menar också att myndigheten driver en egen agenda som riskerar att sätta käppar i hjulen för ett litet företag som inte gjort något fel.

Nu hoppas Heidrich att utredningen avseende marknadsföring av tobaksprodukter på nätet ska förbättra situationen för EcoSwe och andra aktörer som är verksamma på området. Annars är risken att företag kommer att försvinna ut ur landet, säger han.

Vi vill vara kvar i Sverige och betala skatter här. Men vi har ingen lust att gå under bara för att vi har en regering som tillsätter undermåliga myndighetschefer. Det man gör är att tvinga bolag i landsexil. Man är på väg från något dåligt till något sämre.

Ehandel har även pratat med Ida Nyström, som är Konsumentverkets processråd i målet rörande EcoSwe. Hon menar precis som sin kollega Gunnar Wikström att Konsumentverket måste förhålla sig till nuvarande lagstiftning och att det också är det man har gjort.

I skrivande stund finns det ännu inga planerade datum för domstolsförhandlingar mot vare sig Snusbolaget eller EcoSwe. Snusbolaget fick så sent som i mitten av maj fortsatt tillstånd från Stockholms stad att bedriva tobaksförsäljning på nätet.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!