E-handlare och Bianca Ingrosso fälls för påhittade påståenden

"Så himla noga med vad jag stoppar in i mitt underliv".

När det kommer till influencermarknadsföring så är rätt reklammarkering av samarbeten ett hett ämne just nu. Vi har på senare tid sett en rad olika e-handlare och influencers fällas på grund bristande markeringar, och så sent som i början på veckan fälldes till exempel influencern Therése Lindgren.

LÄS ÄVEN: Therése Lindgrens Instagram-samarbete fälls: ”Måste framgå omedelbart”

Annons

Men något annat, som är minst lika viktigt, är förmedling av rätt och riktig information i ett samarbete eller marknadsföringsmaterial.

Nyligen publicerade Bianca Ingrosso, i en av sina videor på sin Youtube-kanal, ett samarbete med intimhygienföretaget DeoDoc. Där berättar Bianca om hur tamponger påverkar kvinnors underliv samtidigt som hon genomför "ett test" för att bevisa sin teori.

Vi ska prata om tam­ponger och underliv igen. För man vet ju seriöst inte vad i helvete det är vi stoppar in i vårt underliv. Om det är bra för oss, om det kan ge oss bi­verk­ning­ar som är farliga för vår hälsa och för vår möjliga graviditet, säger Bianca Ingrosso i sin video.

Jag har läst på, att vanliga som inte är organiska och inte innehåller bomull, lämnar ifrån sig fibrer och fibrer torkar både ut slemhinnorna inne i underlivet och de läm­nas kvar i underlivet, vilket kan leda till väldigt enorma biverkningar.

Sedan tar Bianca upp två glas med vatten och stopper ner "en vanlig tampong" i det ena glaset och en tampong från DeoDoc i det andra, samtidigt som hon säger:

Här har jag en väldigt stor tampong, från ett varu­märke, som är gjord av syntetiskt material vilket betyder att den kommer att släppa ifrån sig fibrer, det kom­mer lämnas i underlivet och det är inte bra och det här är det man då använt väldigt länge och alldeles för myc­ket.

Det vi kommer se nu, är att DeoDocs tampong släpper inte ifrån sig några fibrer.

Det här är en "game changer" och jag är så himla noga med vad jag stoppar in i mitt underliv, just för att jag inte vill för­störa för en framtida graviditet. Men jag vill inte heller förstöra mitt ph-värde där nere och jag vill absolut inte förstöra min vaginala hälsa, vilket det görs när fibrer lämnas och läggs i slemhinnorna i vaginan och fastnar där.

Annons

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom Biancas påstående saknar vetenskaplig grund.

I reklamen påstås att rester, som faller av vanliga syntetiska tam­ponger inne i vaginan, kan medföra komplikationer för kroppen och att detta kan ge effekter och komplikationer vid en graviditet, skriver anmälaren till Reklamombudsmannen.

Både DeoDoc AB och Bianca Ingrosso svarar att de personen som gått vidare med anmälan har misstolkat innehållet i videon.

Anmälaren har tagit saken ur sin kontext och skapat en egen tolk­ning som inte är saklig eller sann.

Enligt båda parterna ska Biancas klipp ha granskats av två professorer på DeoDoc, eftersom "alla hos annonsören har ett med­i­cinskt ansvar".

Det är av absolut största vikt att det finns studier och bevis för allt som sägs. Bedömningen gjord­es att influencern pratade generellt om underliv och inte specifikt att DeoDocs tamponger bidrar till att inte bli infer­til.

Vidare skriver företaget att Bianca inte påstår någonstans att de syntetiska resterna från vanliga tamponger kan medföra komplikationer i en gra­v­­iditet, som anmälaren skriver. DeoDoc understryker att Bianca bara "pratar generellt om att man som individ ofta inte är omed­veten om vilka produkter man stoppar in i underlivet och hur dessa påverkar hälsan".

Med detta skrivet existerar inte meningen som anmälaren hänvisar till och därtill finns inget sakligt faktafel som anmälaren kan åberopa varför DeoDoc och Bianca Ingrosso gör gällande att reklamen inte är vilseledande eller otill­börlig.

I sin bedömning lyfter Reklamombudsmannen faktum att Bianca jämför det som presenteras som vanliga tamponger gjorda av syntetiskt material, med DeoDocs tampong. Hon berättar då bland annat att hon använder DeoDocs tamponger för att hon är noga med vad hon använder i underlivet för att inte förstöra en framtida graviditet och sin vaginala hälsa.

Detta summerar RO med att en genomsnittskonsument kan, vid en flyktig kontakt, uppfatta reklamen som att vanliga tam­ponger gjorda av syntetiskt material bland annat kan riskera att förstöra för en framtida graviditet och för den vaginala hälsan. Reklamombudsmannen tillägger att informationen inte har styrkts och fäller annonsören DeoDoc AB och influencern Bianca Ingrosso.

Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons