E-handlaren gasar på igen – vänder till svarta siffror

Pierce har medvind.

Pierce-gruppen, som främst säljer mc-tillbehör, är här med en färsk rapport. Det handlar den här gången om andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade med -2 procent till 441 miljoner kronor, från 450 miljoner.

EBIT-resultatet landade däremot på 2 miljoner, svarta siffror alltså. Och det var en rejäl upphämtning från fjolårets resultat på -11 miljoner kronor. Periodens kassaflöde ökade också på rejält till 64 miljoner kronor, jämfört med -10 miljoner året innan.

Annons

Prisökningar tillsammans med lägre shippingkostnader innebar att bruttomarginalen ökade med 2,6 procentenheter mot föregående år, till 42,1 procent. Shippingkostnaderna i relation till omsättningen uppgick till 4,9 procent, vilket var en minskning med 1,8 procentenheter mot andra kvartalet 2022. Priserna för shipping är på en låg nivå och vi förväntar oss en successiv kostnadsminskning även kommande kvartal, skriver vd:n Göran Dahlin i en kommentar till rapporten.

Bytte VD

En stor händelse under juni var att Göran Dahlin utsågs till ny vd för Pierce Group. Han efterträdde tillförordnade vd:n Willem Vos. Och nu ska ett nytt incitamentsprogram sporra nya vd:n till att göra ett extra bra jobb.

Vid bolagsstämman den 16 maj 2023 fattades det även beslut om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets vd, koncernledning och nyckelanställda med möjlighet till prestationsrelaterad tilldelning av aktier. Högst 950 000 stamaktier kan emitteras inom ramen för detta program, framgår det av rapporten.

Annons