E-handlaren gjorde rekordförlust – och plockade in 56 miljoner

Stora utmaningar för branschen, men Babyland är redo att rida ut stormen.

Vi har under året rapporterat om flera aktörer inom kategorin barn- och babyprodukter som mött hårda tider och tvingats i rekonstruktion. Riktigt så illa gick det inte för Babyland under 2022, men bolaget tappade en hel del försäljning och förlusten blev den hittills högsta man noterats för.

Omsättningen backade från 412 till 258 miljoner kronor, samtidigt som resultatet, efter finansiella poster, ökade från -5 till -38 miljoner.

Annons

Kraftig inflation, ökade marknadsräntor och höga elpriser har lett till ökade kostnader, men även till minskad köpkraft på marknaden. Anpassningar gjordes genom effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Trots utmaningarna strävade verksamheten efter att upprätthålla sin marknadsposition genom optimering och diversifiering, skriver man i årsredovisningen.

Bolaget, som ägs till 63,28 procent av Pär Svärdsons Laulima AB, passade även på att fylla kassan med hjälp av en nyemission på 56 miljoner kronor under sommaren. Något som både täckte den saftiga förlusten och stärkte det egna kapitalet.

Man har också flyttat till ett nytt, större lager för tillväxtens skull och har plöjt ned pengar i logistikverksamheten som ska bli än mer effektiv.

Med medvetenhet om riskerna och proaktiva åtgärder förväntas verksamheten övervinna utmaningarna och fortsätta framgångsrikt framåt, skriver de.

Babyland ser, enligt rapporten, stora möjligheter att uppnå både tillväxt och lönsamhet under kommande år. Men först handlar det om att rida ut den nuvarande stormen, som marknaden befinner sig i.

Rådande marknadsläge med ökad inflation, stigande räntor och ökade råvarupriser, som leder till minskad konsumtion, kan på kort sikt få en negativ påverkan på bolaget, skriver de och avslutar:

Eftersom en viss del av sortimentet är säsongsprodukter, som kräver långa inköpscykler, kan en minskad efterfrågan resultera i hög kapitalbindning. Bolaget arbetar löpande med att anpassa säsongsinköp för att minimera denna risk.

LÄS ÄVEN: Svärdson om sin nya baby-jätte: ”Målet är absolut att bli störst”

Annons

Annons