E-handlaren kämpar med försäljningen – och tappar vinst

"Agerade i en oförutsägbar miljö".

Det noterade och online-baserade affischbolaget har länge haft det tufft med försäljningen. Och aktiekursen har rasat till bottennivåer.

Nu är bolagets Q4-rapport här och det är fortsatt inte någon jättemunter läsning. Nettoomsättningen minskade med 11,7 procent till 282,1 miljoner kronor, från 319,4 miljoner året innan.

Annons

Under den första halvan av 2022 agerade vi i en miljö som var oförutsägbar på grund av externa faktorer och som till största del påverkade försäljningen negativt. För att hantera nedgången annonserade vi i juni 2022 en årlig minskning av våra lönekostnader på 32 miljoner kronor. Den lägre kostnadsnivån slog igenom redan under det tredje kvartalet men motverkades av högre kostnad för marknadsföring, skriver vd:n Fredrik Palm i sin rapportkommentar och fortsätter:

Vi ser dock tecken på att konkurrensen inom online marketing minskar, men är ödmjuka inför att det är för tidigt att förutspå hur det kommer att påverka våra kostnader. Vi navigerar i detta föränderliga landskap med god kostnadskontroll och daglig anpassning av vår marknadsföring.

Tuff omvärld

Även rörelseresultatet (EBIT) backade något och uppgick till 36,6 miljoner, från 38,9 miljoner. Samtidigt ökade rörelsemarginalen marginellt till 13 procent (12,2). Resultat per aktie uppgick till 0,05 kronor (0,10).

Under helåret 2022 minskade nettoomsättningen med 21,4 procent till 964,9 miljoner, från 1,22 miljarder året innan. EBIT landade på 52,8 miljoner, från 143 miljoner. Fredrik Palm lyfter fram en rad osäkerhetsfaktorer, men är ändå optimistisk om framtiden.

Den osäkerhet vi levt med under 2022 kommer fortsätta under innevarande år som en följd av stigande räntor, inflation och pågående krig i närområdet. Vi står dock starka tack vare vår marknadsledande position där vi successivt breddar vårt sortiment. Kombinationen av vår effektiva operativa verksamhet, ytterst motiverade anställda och en kostnadsnivå som är balanserad i relation till nuvarande försäljningsnivåer gör oss väl rustade för tillväxt.

Annons