E-handlaren rapporterar mycket kraftig tillväxt: “Prisökningar”

"Visar att vi har kundernas förtroende".

Sveriges största e-handlare Dustin rapporterar ett mycket fint tredje kvartal, vilket innefattar perioden mars till maj 2022. Nettoomsättningen ökade med 83,4 procent, men det är hänförligt till förvärvet av bolaget Centralpoint. Den organiska tillväxten var dock inte så pjåkig den heller.

Vi redovisar en organisk omsättningstillväxt på närmare 20 procent för det tredje kvartalet, främst drivet av stark efterfrågan på hårdvara och i viss grad prisökningar. Vår storlek och aktiva arbete inom inköp har skapat hög tillgänglighet för våra kunder på en marknad som på olika sätt påverkats av störningar i leveranskedjorna, kommenterar Thomas Ekman, vd och koncernchef på Dustin.

Annons

Det justerade rörelseresultatet (EBITA) ökade samtidigt med 27 procent och landade på 201 miljoner kronor.

B2B-försäljningen står för runt 97 procent av omsättningen och försäljningen till företag och offentlig sektor ökade alltså starkt. B2C-delen ska under perioden minskat med 33,6 procent. Den negativa försäljningsutveckling inom B2C sägs vara en direkt följd av färre kampanjer.

Trots ett bakslag inom B2C, som alltså står för en liten andel av omsättningen, så ser det mesta ändå ljust ut för Dustin.

Fortsatt lageruppbyggnad i kombination med stark efterfrågan ger oss goda förutsättningar för tillväxt även under kommande kvartal. Med våra kombinerade verksamheter i Norden och Benelux har vi etablerat oss som en av de största aktörerna i Europa. Att samla våra kompetenser och erbjudanden under ett varumärke stärker vår position för att gemensamt dra nytta av de starka underliggande marknadstrenderna. Vår starka tillväxt visar att vi har kundernas förtroende och att de ser oss som en partner som kan möta höga krav på tillgänglighet och service, säger Thomas Ekman.

Annons