E-handlaren som gör succé i bästa företagarkommunen

"Ofta svårt att hitta rätt kompetens".      

För tredje året i rad publiceras Småföretagarindex av Småföretagarnas Riksförbund. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Rankingen toppas i år av Ydre kommun i Östergötland, följt av skånska Vellinge och Älvsbyn i Norrbotten.

Annons

Vi har pratat med ett av de verksamma företagen i Ydre, e-handlaren Dekaltrim.nu som omsätter 13 miljoner kronor. Företaget har totalt 17 anställda inklusive filialen i Södertälje.

Vår omsättning består till 70 procent av e-handel, resten är lokala kunder, berättar Alicia Pettersson, produktionsledare.

Vad skulle kunna göra Ydre till en ännu bättre småföretagarekommun?

Kompetensutveckling, vi har ofta svårt att hitta rätt kompetens och nu med de höga priserna på drivmedel vill folk ogärna pendla hit från andra kommuner. De problemen borde politikerna hörsamma, säger Alicia Pettersson.

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

"Förbättra villkoren"

En intressant förändring i årets Småföretagarindex är att storstadskommunerna nu har fått viss konkurrens av kommuner utanför dessa. De som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har till exempel 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 som har sämst betyg.

De viktigaste åtgärderna för en regering efter valet är att förbättra villkoren för småföretagare genom att sänka arbetsgivaravgiften och garantera att polisen följer upp alla brott mot företag runt om i hela landet. Det måste bli tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige, säger Peter Thörn, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Andra åtgärder som Småföretagarnas Riksförbund vill se, för att få mer jämlika förutsättningar för fysisk och digital handel i mindre kommuner, är bygga ut transport- och IT-infrastrukturen så att företag i glesbygdskommuner kan få bättre tillgång till externa marknader.

Annons

Annons