E-handlaren växer stadigt – men stort vinsttapp

En svagare krona har sinkat bolaget, som ändå är optimistiskt.

Lowwi, är namnet på ägarna bakom e-handeln Skalhuset som säljer mobiltillbehör. Utöver Sverige säljer man även tillbehör i Danmark, Norge och Finland. Basen har man dock i Södertälje.

Nu är Skalhuset-ägaren här med en rykande färst rapport för det senaste räkenskapsåret som är brutet och avser 2021/2022.

Annons

Nettoomsättningen ökade till 86,7 miljoner från 73,7 miljoner, under föregående räkenskapsår. Det är starka siffror. Men det var ändå en mer blygsam ökning jämfört med tidigare. Mellan räkenskapsåren 2018/19 och 2019/20 fördubblades exempelvis nästan omsättningen till 45,7 miljoner.

Resultatet backade också den här gången. Rörelseresultatet, EBIT, föll ned till -964 645 kronor, från en rejäl vinst på hela 7,7 miljoner, under föregående räkenskapsperiod.

Under räkenskapsåret har vi sett förhöjda kostnader för frakt och inköp då kronan blivit väsentligt svagare mot dollarn. Vi har även genomfört en flytt med stora engångskostnader och tyvärr missat försäljningen under perioden för flytten då vi inte kunnat skicka ut varor. Vi har även tappat försäljning i Norge, skriver bolaget

Även soliditeten har nästan halverats från 44,8 till 28,7 procent.

Förutom flytten till större lagerlokal har vi under året gjort stora investeringar i verksamheten som kommer att ge positiva resultat under de kommande åren, konstaterar bolaget.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!