E-handlarens framtid var hotad – tror på vändning: ”Väsentligt högre”

Fick betala dyrt för tillväxt, men investeringen kan ha burit frukt.

Zoovillage var en gång en av de hetaste modehandlarna online. Men bolaget tog en rejäl smäll under pandemin, när omsättningen föll dramatiskt samtidigt som man vände vinst till förlust.

Nu är siffrorna inne för bolagets senaste verksamhetsår, som avslutades i april 2023. Där framgår det att man lyckats öka omsättningen rejält, från 49,5 till 74,9 miljoner kronor.

Annons

Detta räkenskapsår har bolagets omsättning ökat väsentligt, med 51 procent jämfört med föregående år. Det är resultatet av den planerade återhämtningen efter coronapandemin, som drabbade verksamheten hårt. Genom att köpa inköpen av säsongsvaror för kommande säsonger successivt har verksamheten haft underlag att öka försäljningen och återanskaffa kunder, skriver bolaget i årsredovisningen.

Det har dock haft sitt pris. Förlusten på -1,1 miljoner växte nämligen till -12,3 miljoner kronor och det har sin förklaring.

Initialt har kostnaderna förkundanskaffning varit höga och påverkat resultatet negativt. Med en större kundbas kan nu verksamheten fokusera mer på försäljning till befintliga kunder, vilket är ett mindre kostsamt sätt att skapa tillväxt.

"Skulle innebära betydande risk"

Samtidigt har förlusterna satt bolaget i en mycket knepig sits. Soliditeten störtdök nämligen från 25,9 till -7,8 procent. Därmed uppstod det frågetecken för bolagets framtid, som också adresseras i bokslutet.

Årsredovisningen har upprättats med antagandet om att företaget har förmåga att fortsätta driften under den kommande 12-månadersperioden, i linje med fortlevnadsprincipen. Grunden för detta antagande är att bolagets budgeterade försäljning för mars 2024 till mars 2025 uppnås, samt att positiva resultat därmed uppnås.

Styrelsen bedömer alltså att Zoovillage har likviditet och kassaflöde nog för fortsatt drift. Man ger bolaget ett år att få marginalerna på rätt köl igen. Men skulle så inte ske, då kan man gå samma öde till mötes som så många andra e-handlare under lågkonjunkturen, rekonstruktion eller konkurs.

Skulle styrelsen inte lyckas uppnå budgeterad försäljning, eller säkra annan form av finansiering, skulle detta innebära en betydande risk för företagets förmåga att fortsätta verksamheten, skriver de.

"Kraftig återhämtning"

Det finns dock positiva signaler, som tyder på att en vändning kan vara möjlig.

Annons

Vi kan redan under perioden maj till juli 2023 se en väsentligt högre omsättning och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt med kraftig återhämtning av resultatet för nästa räkenskapsår, skriver man.

Annons