Del 2: E-handlarna förklarar sig – “slutade sälja smycken helt och hållet”

"Ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit".

På marknadsplatserna utanför EU hade 54 procent av varorna brister, medan motsvarande siffra för Sverige och EU låg på mellan 14 och 23 procent. Så såg facit ut när Kemikalieinspektionen nyligen redogjorde för över 400 undersökta produkter som testhandlats från plattformar både i och utanför EU.

LÄS ÄVEN: Inte bara Wish – svenska sajter säljer också farliga prylar

Annons

I rapporten framkommer det att flera svenska företag sålt varor som senare visat sig ha brister. Ett av dem är CDON där myndigheten hade handlat leksakshästar och lera som innehöll för höga halter av ftalater och kadmium.

CDON tillhandahåller en marknadsplats via CDON:s webbplats CDON.com, där kunder kan handla varor och tjänster antingen direkt från CDON eller från andra företag i form av samarbetspartners till CDON. I detta fall har de tre produkter som omfattas av Kemikalieinspektionens rapport och som uppvisat överskridna halter av tillåtna gränsvärden inte sålts av CDON, utan av andra företag på CDON:s webbplats, förklarar Marcus Nordström, säljchef på CDON.

Han berättar att CDON tog ärendet vidare till de berörda handlarna.

CDON ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit i dessa fall och följde – i samband med att Kemikalieinspektionen informerade CDON om det inträffade under förra året – våra rutiner för att omedelbart säkerställa att produkterna stängdes ned från försäljning via vår webbplats, säger han, och fortsätter:

CDON inledde vid de aktuella tillfällena, i linje med vårt säkerhetsarbete, även en dialog med ansvariga säljare för att säkerställa att berörda kunder upplystes om ärendet och fick information angående återkallelse av produkterna samt erbjöds återbetalning. För kompletterande uppgifter angående produkterna hänvisar CDON i första hand till ansvariga säljare.

"Fanns en osäkerhet"

En liknande situation uppstod hos Fyndiq, där Kemikalieinspektionen kunde köpa på sig leksaker innehållandes för höga halter av ett mjukgörande ämne samt en barnmaskeraddräkt som inte klarat tester för brandsäkerhet. Företagets vd Fredrik Norberg skriver i ett sms till redaktionen att de aktuella produkterna plockades bort så snart problemet uppdagades. Han berättar att företaget har personal som arbetar med systemstöd för att säkerställa att alla produkter som säljs på sajten är godkända.

Men det rör sig inte bara om plattformar vars säljare uppenbarligen inte hållit sig till reglerna. I granskningen framgick det även att smycken från Cellbes och Indiska hade fått underkänt, med hänvisning till att de innehöll för höga halter av bly, kadmium och kvicksilver.

Vi arbetar sedan många år tillbaka med tydliga kemikaliekrav mot våra leverantörer och vi gör stickprovskontroller på runt 10 procent av våra produkter varje år. Vi ser mycket allvarligt på att vi sålt produkter som innehåller otillåtna ämnen. Vi stoppade därför försäljningen av dessa smycken omgående efter att vi fått information från Kemikalieinspektionen. Vi kontaktade även alla våra kunder som köpt dessa smycken med ett personligt brev där vi bad dem returnera smyckena till oss i ett förfrankerat kuvert, säger Paula Stoppert, hållbarhetschef på Cellbes till Ehandel.

Annons

Hur säkra är ni på att era övriga varor håller måttet? Det här kan ju vara toppen av ett isberg.

Smycken har stått för ungefär 0,1 procent av vår försäljning och vi har därför köpt in små volymer, vilket kan innebära en större risk när det gäller kemikalieinnehåll. De flesta smycken består dessutom av många olika delar och det krävs därför ett stort antal tester för att vara säker på att hela smycket uppfyller kraven. Då det fanns en osäkerhet gällande kemikalieinnehållet i våra övriga smycken efter denna granskning beslutade vi i höstas att sluta sälja smycken helt och hållet.

När det gäller vårt övriga sortiment så känner vi oss trygga med att det uppfyller våra krav. Det är kläder och textil som är vår kärnverksamhet, vilket gör att vi köper större volymer och har ett tydligt fokus på dessa produkter. Vi har även ett tätare samarbete, mer kontinuerlig kontroll och tydligt uppstyrda processer med våra textilleverantörer.

Även Indiska ser allvarligt på att de har sålt smycken som inte uppfyllt kraven.

Att noga följa lagstiftningen och även fasa ut skadliga kemikalier som ännu inte är reglerade är en viktig del i vårt miljöarbete och ansvar. Våra kunder ska kunna lita på att de produkter vi säljer uppfyller lagstiftningen, säger Matilda Agné, presskontakt på Indiska.

Kvicksilverförbud "kan vara ett problem"

Hon berättar att Indiska alltid låter ett oberoende laboratorium testa “minst ett slumpvis utvalt prov av varje produktionslott” innan leverans, för att säkerställa kvaliteten. I de här fallet har laboratorierna alltså visat på olika resultat och vid en senare granskning från ett tredje laboratorium ska mängden kadmium ha varit godkänd. Alla laboratorier arbetar på ett tillförlitligt sätt, enligt Indiskas genomgång.

Den enda slutsatsen vi kan dra är att en del av produktionen kan ha kommit från en annan materialkälla. Detta ser vi allvarligt på och har noga följt upp med leverantören. Sedan vi blev uppmärksammade på att Sveriges nationella lag om förbud av kvicksilver kan vara ett problem för den här typen av vara har vi lagt till test av kvicksilver i våra rutintester.

Utöver att stoppa försäljningen och ha kontakt med leverantören har Indiska gjort fler smyckestester, vilka också ska ha gett godkänt resultat.

Hur säkra är ni på att era övriga varor lever upp till kraven?

Alla våra leverantörer skriver under våra produktkrav där kemikalier är en viktig del. Flera av våra leverantörer är certifierade eller godkända enligt olika miljömärkningar som kontrollerar att det inte finns några skadliga kemikalier i tillverkningen som till exempel Svanen för servetter och ljus, GOTS för ekologisk bomull och Öko-Tex för kemikalier i textilier.

Miljömärkning och certifiering finns inte för alla typer av produkter. För dessa tar vi ansvar att följa upp att kraven efterlevs genom stickprovskontroller. För vissa produktgrupper, som till exempel smycken, testas varje ny produktion.

Annons