Del 1: Inte bara Wish – svenska sajter säljer också farliga prylar

Granskningarna avslöjar.

Laddare som riskerar att börja brinna, leksaker som innehåller farliga och hormonstörande ämnen och smycken med för höga halter av bly, kadmium och kvicksilver.

De senaste åren har branschen upprepade gånger nåtts av larm om att allt inte står rätt till vad gäller produktsäkerheten bland de varor som säljs på nätet. Ofta har internationella jättar som Wish, Alibaba och Amazon pekats ut som särskilt farliga att handla från, bland annat eftersom de är baserade utanför Europa. När återförsäljaren finns i till exempel USA eller Kina blir det slutkonsumenten som agerar importör och därmed får ta på sig att ha koll på att alla säkerhetskrav är uppfyllda. Handlar man däremot från företag inom EU är det återförsäljaren som ansvarar för att produkterna är godkända.

Annons

LÄS ÄVEN: Laddare från Wish granskade: “Samtliga farliga att använda”

Men det är inte bara privatimporten som leder till att farliga varor hamnar i de svenska hushållen. Ett annat återkommande problem är nämligen att företag köper in varor som inte heller håller måttet. I höstas kunde vi till exempel berätta om en insats där Kemikalieinspektionen och Tullverket hade gjort en gemensam granskning av importerade smycken. 23 procent av de 240 granskade smyckena visade sig ha brister.

I det fallet misstänkte Tullverket att det framför allt var små företag som hade beställt hem varor som de sedan planerade att sälja vidare.

En del är aningslösa och en del bryr sig inte så det är hela skalan. Men ett vanligt problem är nog att man litar lite för mycket på sin leverantör, sade Tullverket till Ehandel.

LÄS ÄVEN: Farliga ämnen upptäckta - små e-handlare pekas ut

Att problemet knappast bara handlar om privatimport blir också uppenbart om man tar del av Kemikalieinspektionens nyheter på området. Nyligen berättade myndigheten om en ny tillsyn, där totalt 449 produkter - bland annat elektriska produkter, smycken, leksaker och bekämpningsmedel - från 138 företag hade undersökts. På marknadsplatserna utanför EU hade 54 procent av varorna brister, medan motsvarande siffra för marknadsplatser och företag inom Sverige och EU låg på mellan 14 och 23 procent.

LÄS ÄVEN: Förbjudna varor säljs fritt - tio aktörer struntade i tillsägelse

Och problemet är inte nytt. Redan 2018 redovisade Kemikalieinspektionen om en annan granskning, där resultatet inte heller var speciellt smickrande. Då underkändes 43 procent av varorna som handlats från företag utanför EU eftersom de innehöll förbjudna ämnen. Bland svenska e-handlare var motsvarande siffra dock 35 procent, det vill säga inte speciellt mycket lägre.

Annons

LÄS ÄVEN: Farliga kemikalier upptäckta - Sverige sämre än EU-snittet

Så samtidigt som myndigheterna granskar och varnar för att handla från plattformar utanför EU, är situationen alltså inte helt hundra på hemmaplan heller. I den senaste kontrollen testhandlades varor från en rad europeiska och svenska företag och brister hittades hos bland andra CDON, Fyndiq, Cellbes och Indiska. De hade alltså alla vidareförmedlat produkter som sedan fick dras tillbaka. I vissa fall såldes de aktuella varorna av säljare som höll till på företagets plattform, i andra fall hade företagen själva importerat och sålt produkterna vidare.

Oavsett blev resultatet detsamma - varan som nådde konsumenten var inte godkänd. I fallen med de svenska företagen fanns förstås en aktör som kunde hållas ansvarig medan de kunder som handlat från till exempel Kina alltså gjort det på egen risk. Frågan är dock om inte de flesta svenska konsumenter förstått riskerna med att handla från till exempel Wish vid det här laget samtidigt som de flesta förmodligen utgår från att de svenska företagen har koll? Vi frågade Kemikalieinspektionen hur de ser på att de säkra butikerna kanske inte alltid är så säkra.

Det stämmer att både fysiska butiker och svenska e-handlare har ungefär en felprocent på 10 till 20 procent, medan de utomeuropeiska plattformarna har ungefär dubbelt så mycket brister. Handeln i Sverige är förstås större än den från plattformarna och på det viset blir det ett större problem - fler bristande produkter. Det vi pekar på vad gäller just e-handelns problem jämfört med fysiska butiker är just den handeln som sker från de utomeuropeiska plattformarna som har större andel brister, säger Karin Ruman, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Hur ser ni att man kan komma till rätta med det här problemet? Även om de aktuella företagen tar bort varorna när ni påpekar bristerna så är ju skadan redan skedd vid det laget. Dessutom finns det säkerligen ett mörkertal.

Det största problemet är ju att företagen behöver bli bättre på sitt proaktiva arbete. Det är inte något vi kan lösa med stickprovskontroller i tillsynen som ju är en droppe i havet. Vi försöker på olika sätt att informera företag via vår webb men också genom utbildningar. Vid inspektioner försöker vi alltid peka på det proaktiva arbetet och vad företag kan göra.

LÄS ÄVEN DEL 2: E-handlarna svarar på kritiken - “slutade sälja smycken helt och hållet”

Annons