E-handlarna fortsätter deppa – men biffar upp sin marknadsföring

"Stått inför många utmaningar".

Svea Bank är här med sin senaste E-handelsindikator. I den uppger fyra av fem e-handlare att deras tillväxt har varit svag, stillastående eller negativ under årets andra kvartal.

Tittar vi närmare på siffrorna är det strax över 17 procent som uppger att deras tillväxt har varit negativ. 40 procent säger att de har haft svag tillväxt, medan över 20 procent konstaterar att tillväxten har uteblivit helt.

Annons

Ökad konkurrens i e-handeln

Närmare en tredjedel ska även ta in mer kapital inom ett år, vilket som bekant har blivit en betydligt svårare uppgift. Och hälften ska investera i marknadsföring i sociala medier, i fall det skulle vända de kommande månaderna.

E-handlarna har stått inför många utmaningar det senaste året och många har därför behövt ställa om sin verksamhet. Konkurrensen har ökat samtidigt som konsumenternas plånbok är tunnare. Det gäller att stå ut i mängden och där spelar både kundupplevelsen på sajten och marknadsföringen roll. Vi ser att man nu trycker på gasen för att vinna slaget om kunderna, kommenterar Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Tillväxten ska lyfta med mer reklam

Hushållens försämrade köpkraft, räntor och hög inflation är det som främst sänker e-handlarnas tillväxt, och effektivare marknadsföring är motgiften, tror bolagen.

Det är också intressant att notera att nära hälften av handlarna under det senaste året har använt AI.

Den vanligaste anledningen är textgenerering. Mer än hälften av e-handlarna kan dessutom tänka sig att använda AI under kommande år, framför allt till textproduktion, bildredigering, göra research och ersätta uppgifter som anställda tidigare har gjort. 16 procent tror dessutom att kompetens inom AI kommer efterfrågas i högre utsträckning framåt, framgår det av rapporten.

Så vill e-handlarna boosta sin business, de kommande tre månaderna
1. Marknadsföring i sociala kanaler: 46%
2. Övrig marknadsföring: 40%
3. Utveckla produkter och nya produkter: 34%
4. Skala ned kostnader och/eller verksamheten: 28%
5. Optimera kundresan och kundservice: 21%

Annons