E-handlarna: Returer påverkar inte negativt – försöker ändå minska

"Debatten har fått effekt i e-handeln".

Returer har många gånger beskrivits som en av e-handelns största utmaningar. Både för den egna verksamheten samt vad gäller hållbarhetsaspekten.

I Svea Bank undersökning, E-handelsläget, målas det däremot upp en annan bild, delvis i alla fall.

Annons

Där svarar nämligen majoriteten av e-handlarna, 84 procent, att returerna inte påverkar deras verksamhet negativt, varken miljömässigt eller ekonomiskt. Trots det är det fortsatt många som jobbar för att hålla nere returerna av hållbarhetsskäl. Förmodligen på grund av krav från kunder.

Debatten om returer har fått effekt i e-handeln. En av tre handlare jobbar aktivt för att få ned sina returer med ökad hållbarhet som enda syfte. Det är positivt och visar att frågan fått genomslag. Att fler e-handlare prioriterar hållbarhet i verksamheten är ett viktigt steg mot en grönare e-handel, säger Emma Lindgren, expert på konsumtion och digitalisering hos Svea Bank, i en kommentar.

I undersökningen svarar 420 e-handlare att de säljer fysiska produkter som kräver returhantering. Men det är alltså bara 7 procent av dem som säger att det medför negativa konsekvenser för hållbarhetsarbetet. Och 12 procent säger att returerna påverkar verksamheten negativt ekonomiskt.

"22 procent gör ingenting"

Så vad gör e-handlarna rent konkret för att hålla returerna nere? Nära 31 procent av de svarande försöker ha så tydliga och rättvisa beskrivningar och bilder av produkterna som möjligt. Lika populärt är alternativet att ta betalt för returer.

Många e-butiker gör mycket för att minska antalet returer till en låg nivå. Samtidigt gör 22 procent ingenting för att minska returerna. Ska e-handlare klara konkurrensen blir det allt viktigare att bemöta hållbarhetskravet från konsumenter, säger Emma Lindgren.

På tredje plats, med 22 procent, kommer dock svaret att man inte gör någonting alls då man inte ser någon anledning att pressa ner nuvarande returnivåer.

De exakta siffrorna hittar du listade här nedan.

Det gör e-handlarna för att minska antalet returer:

Annons

1. Tar en avgift för returer, 31 %
2. Anger mycket tydliga och rättvisa beskrivningar och bilder av sina produkter, 30,5 %
3. Inget, ser ingen anledning att minska antalet returer, 22,4 %
4. Inget, fria och smidiga returer är nödvändiga för en bra kundupplevelse, 9 %
5. Informerar om de miljömässiga konsekvenser som returer medför, 6,7 %
6. Vi blockerar de som returnerar orimligt mycket, 3,3 %
7. Använder verktyg för att göra det lättare att hitta rätt storlek etc, 3,1 %

Är antalet returer ett problem för verksamheten?

1. Nej, 83,6 %
2. Ja, för lönsamheten, 12,1 %
3. Ja, för miljöarbetet, 6,7 %
4. Annat, 2,1 %
5. Vet ej, 1,7 %

Annons