Efter bunkringen – Axfood slår 13 miljarder

"Kämpade med att upprätthålla en rimlig servicegrad".

Axfood, koncernen bakom bland annat Willys och Hemköp, presenterar nu sitt första kvartal för 2020.

Årets första kvartal har varit ett mycket speciellt kvartal. Efter en stabil inledning på året resulterade spridningen av Covid-19 i ett kraftigt förändrat köpbeteende hos konsumenterna under senare delen av kvartalet, skriver Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood, i rapporten.

Annons

Mer eller mindre över en natt ökade trycket i såväl butik som inom e-handeln. Bunkringen innebar en kraftig försäljningstillväxt under denna period, men också stora påfrestningar på varuförsörjningen som kämpade med att upprätthålla en rimlig servicegrad. Den initiala bunkringen av dagligvaror har mattats av men efterfrågan är fortsatt hög, särskilt i storstäderna och bostadsnära områden, då fler väljer att äta hemma.

Omsättningen ökade med drygt 9 procent under perioden och landade på 13 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 procent och summerades till 544 miljoner kronor.

Även om fokus under senare delen av kvartalet har riktats mot att upprätthålla en stabil varuförsörjning i rådande situation har vi fortsatt investera i att utveckla vår verksamhet för framtida tillväxt. Integrationen av det gemensamma e-handelslagret i Göteborg har genomförts och vi har också tecknat avtal om utbyggnation av e-handelslagret i Stockholm, fortsätter Klas Balkow.

Under kvartalet växte Axfood-gruppens butiksomsättning med 12 procent, samtidigt som koncernens e-handelsomsättning steg med hela 40 procent.

I Axfood-gruppen ingår, utöver Willys och Hemköp, även dotterbolagen Axfood Snabbgross och Dagab. Under årets första tre månader visade Willys den största omsättningstillväxten, jämfört med samma period i fjol.

Willys växte med totalt 13 procent och omsättningen landade på 7,7 miljarder kronor. Axfood Snabbgross växte med 6,4 procent, omsättningen uppgick till 777 miljoner kronor. Dagabs omsättning ökade med 10,4 procent och summerades till 11,6 miljarder kronor. Hemköp var det bolaget som hade lägst procentuell tillväxt under kvartalet. Där växte omsättningen med 1,8 procent och landade på 1,6 miljarder kronor.

Annons