Efter deppsiffrorna: Uppsving för e-handeln – ökade volymer

Men är det verkligen ett trendbrott?

Vi har nu under flera månader tagit del av rapporter om nedgångar i e-handeln. Men nu anas kanske ändå en vändning. E-handelns omsättning steg nämligen med 19 procent i september, jämfört med motsvarande månad i fjol. Men det finns en hake, som till stor del förklarar uppgången.

September 2021 var nämligen omsättningsmässigt en ovanligt svag månad för sektorn under pandemin. Och det är huvudförklaringen till e-handelns uppsving. Men Svensk Handel konstaterar ändå att det är fråga om ett trendbrott. Jämfört med augusti i år växte försäljningen med 8 procent.

Annons

En del av detta kan förklaras med prishöjningar, men vi bedömer att det även var en viss uppgång räknat i volym i september. E-handeln återhämtade sig alltså något i september jämfört med de senaste månadernas svaga utveckling, kommenterar Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Trendbrott?

Andelen som e-handlade låg på 68 procent förra månaden, vilket bara är marginellt lägre än motsvarande andel i september 2021.

Andelen av befolkningen som e-handlat fortsatte att ligga på en hög nivå i september. Beteendeförändringen från pandemin består alltså i huvudsak, även om mer av inköpsbeloppen styrts om till den fysiska handeln under året. Det är för tidigt att säga om den starka septembersiffran utgör ett trendbrott, men det är klart att även inflationen framöver kommer att påverka jämförelsen mot tidigare år, avslutar Johan Davidson.

Annons