Efter konkurs och pandemi – modevarumärket flyger igen

"Strategin har varit mycket framgångsrik".

Under 2019 tvingades varumärket Jascha Stockholm i konkurs. Efter det följde en pandemi och sommaren 2021 var det dags igen, men med en ny ägarkonstellation lyckades man rädda verksamheten. Nu har modeaktören åter fått luft under vingarna, och den här gången verkar det flyga.

LÄS ÄVEN: 19-årigt modevarumärke försatt i konkurs

Annons

Enligt bolagets senaste bokslut ökade företagets nettoomsättning med 41 procent under verksamhetsåret 2022/2023, september till augusti. Från 5,1 miljoner 2021/2022 till 7,2 miljoner kronor.

Samtidigt kan man visa upp ett resultat, efter finansiella poster, på 845 853 kronor. Även det en ökning jämfört med föregående år.

Ledningen inklusive styrelsen i bolaget ser mycket positivt på framtiden. Verksamheten är väl positionerad mot den ständigt växande e-handeln. Samtidigt har man en bra balans mellan intäkterna från e-handeln och försäljning genom fysiska kanaler. Framför allt den egna varumärkesbutiken, står det att läsa i rapporten.

Zalando levererar

I rapporten skriver bolaget att man under en längre tid fokuserat på att pressa ned bolagets fasta kostnader. Vilket gett effekt under räkenskapsåret och därigenom sänkt bolagets "break-even-nivå" avsevärt, och som rustat bolaget inför den nu pågående lågkonjunkturen.

Under räkenskapsåret har Jascha även lagt ett större fokus på sitt samarbetsavtal med Zalando och deras "Partner Program" (ZPP), för att öka försäljningen på samtliga 22 marknader inom EU.

Strategin har varit mycket framgångsrik, där bolaget ökat sin försäljning genom ZPP med nästan 300 procent och god lönsamhet jämfört med föregående år. Denna kraftiga ökning har i sin tur medfört att försäljningen genom ZPP utgjorde cirka 50 procent av bolagets totala omsättning under räkenskapsåret.

Genomfört nyemission

Utöver Zalando riktar Jascha sin försäljning mot främst den svenska marknaden. Däribland via den egna e-handeln och företagets varumärkesbutik i Stockholm, samt Åhléns Marketplace och externa återförsäljare.

Bolagets intäkter har även en stor geografisk spridning, där framför allt närvaron på den tyska marknaden ger tillgång till en betydligt större och köpstark kundbas, samtidigt som detta hjälper till att balansera valutariskerna i verksamheten, står det i rapporten.

Annons

Bolaget genomförde under våren 2023 även en nyemission, vilket tillförde totalt 2 miljoner kronor i nytt kapital.

Nyemissionen riktade sig huvudsakligen mot befintliga delägare och fulltecknades. Syftet med nyemissionen var att möjliggöra för en ökad produktion av därigenom fortsatt utveckling av bolagets produktsortiment mot samtliga distributionskanaler, samt en fortsatt expansion av bolagets samarbetsavtal med ZPP.

Annons