Efter miljonförlusterna – nu lägger nya ägarna ned Used By

"Inte funnits några särskilda intäkter".

We are spin dye förvärvade tidigare under sommaren modevarumärket Odd Molly. Med i affären kom också dotterbolaget, second hand-plattformen Used By. Men nu väljer We are spin dye att lägga ned Used By. Bakgrunden är att bolaget blöder pengar och att intäkterna är väldigt begränsade. Under årets första nio månader har bolaget gjort en förlust på 4,7 miljoner kronor och helårets resultat uppskattas till en förlust på 6,5 miljoner.

Detta trots second hand-trenden och ett allt större fokus på hållbarhet från konsumenterna. Men exakt varför bolaget inte fått affären att flyga vill man inte gå in på.

Annons

Jag vill inte riktigt spekulera i varför det blivit så. Men ser man historiskt så har det inte funnits några särskilda intäkter. Även om man slår an på ett intressant segment. Men detaljerna vad som har föranlett detta är att vi bedömer att det inte finns några möjligheter att nå lönsamhet inom en överskådlig framtid. Dessutom saknas det synergier med modeverksamheten, säger Andreas Rosén, vd för We are spin dye, till Ehandel.

Men att man ger sig in i kategorin second hand-mode framgent håller man inte för osannolikt.

Det finns garanterat möjligheter inom det segmentet, så vi stänger inga dörrar för framtiden.

Har Used By haft svårt att få genomslag i konkurrensen?

Det är inget vi har tagit med i bedömningen, utan vårt beslut är baserat på hur verksamheten i sig ser ut i dag.

Vad är utmaningarna i att få en sån här verksamhet, där man är beroende av externa användare, lönsam?

Från vårt perspektiv så ser vi att Used By har prövat flera olika sätt, men ändå inte lyckats få några större intäkter eller göra någon vinst. Sen kan jag inte uttala mig om vad man skulle ha gjort i stället.

Hade ni kunnat förvärva varumärket Odd Molly utan Used By?

Annons

Det är möjligt att det hade kunnat hanteras med en sådan konstruktion. Men nu köptes det med övriga inkråmet, säger Andreas Rosén.

Odd Molly förvärvade Used By i slutet av 2019 för 11,5 miljoner kronor.

Annons