Efter oron för krediter i e-handeln – tusentals färre skuldsatta

Minsta antalet skuldsatta på 28 år.

Regeringen oroar sig över de svenska hushållens skuldsättning och vill därför förbjuda kreditalternativ som förstaval i e-handelskassor. Men nu presenterar Kronofogden färsk statistik som visar att antalet skuldsatta hos myndigheten minskat till den lägsta nivån på 28 år.
Totalt är det 397 161 personer som har skulder hos Kronofogden, att jämföra med förra årets 413 912.

För det första har vi beviljat rekordmånga skuldsaneringar. För det andra minskar skulderna till staten, främst som en följd av att radio- och tv-avgiften avskaffats, men också på grund av att färre får fordonsskulder och skulder för underhållsstöd. För det tredje bidrar det låga ränteläget och den relativt starka konjunkturen till att människor har goda förutsättningar att klara sina ekonomiska åtaganden, säger Kronofogdens analytiker Johan Krantz, i ett pressmeddelande.

Annons

LÄS ÄVEN: Regeringen vill förbjuda många av dagens e-handelskassor

Han varnar däremot för att de som i dag är skuldsatta kan få det svårt att lösa sina skulder framgent. Samt att den vikande siffran i stället kan vända uppåt.

Vid en tydligare konjunkturnedgång, finns dock en överhängande risk att fler får svårt att betala. Det kan leda till en kraftig ökning av antalet skuldsatta.

"Skulderna växer kontinuerligt"

Och även om antalet skuldsatta minskar för fjärde året i rad så ökar samtidigt den sammanlagda skulden. Medianskulden är nu uppe i 58 379 kronor och totalen växte från 81,5 miljarder kronor under 2018 till 82,7 miljarder förra året. Anledningen är att några få personer har dragit på sig enorma skulder under året, skriver Kronofogden.

Men tendensen är tydlig. De som redan har skulder har svårt att betala sina löpande räkningar, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz.

LÄS ÄVEN: Svenskarna negativa till krediter - skäms över lån

Annons