Efter supervärvningarna – så gick det för Qliro

Resultatet rasade.

Betalbolaget Qliro gick på offensiven och värvade flera högprofilerade e-handlare som Caia Cosmetics och Inet till sina betaltjänster. Nu har visar man upp siffrorna för andra kvartalet, som gäller april till juni.

Här framgår att rörelseintäkterna ökade blygsamt från förra årets 86,1 till 86,4 miljoner kronor i år. Men justerat för jämförelsestörande poster skrivs ökningen till 10 procent och landar på 94,8 miljoner kronor.

Annons

På resultatsidan var det dock desto dystrare. Här redovisar man en förlust på 28,2 miljoner kronor, att jämföra med en vinst på runt 100 000 kronor förra året. Justerat för jämförelsestörande poster landade förlusten på 9,3 miljoner. Detta efter bland annat en nedskrivning av tillgångar till ett värde av drygt 15 miljoner kronor.

Totala kostnader ökade med 44 procent till 98,8 MSEK (68,7) främst på grund av nedskrivningen om 15,6 MSEK, ökade avskrivningar men också investeringar i tillväxtrelaterade initiativ. Allmänna administrationskostnader, framförallt bestående av personal- och IT-kostnader, ökade med 15 procent till 54,6 MSEK (47,4). Ökningen drevs främst av ökade IT- och personalkostnader. Övriga kostnader uppgick till 7,4 MSEK (7,0), förklarar Qliro förlusten i rapporten.

Noterbart är också att kreditförlusterna ökade från förra årets 17,2 miljoner kronor till årets 23,4 miljoner under perioden.

Totalt för halvåret omsatte man 182,8 miljoner kronor, en ökning med 6 procent, och resultatet landade på minus 42,8 miljoner kronor - ett ras från 2 miljoner kronor samma period förra året. Men justerat för jämförelsestörande poster uppgick omsättningen till 191,2 miljoner kronor och resultatet till minus 24 miljoner.

Annons