Efter varning för fjärde våg – så möter handeln deltavarianten

"En klok, genomtänkt plan".

Sverige öppnar så sakteliga upp samhället steg för steg. Men samtidigt varnas det för att en fjärde våg, driven av den nya deltavarianten av viruset, nu kan vara på väg. Kanske något oroande uppgifter för alla de handlare som slitit ont under pandemin, men från Svensk Handel lämnar man lugnande besked och tror inte på en återgång med en rad nya restriktioner.

Vi får inte de signalerna när vi talar med Folkhälsomyndigheten, som har utarbetat en klok, genomtänkt plan. Regeringen har beslutat om en långsam öppning. Mer långsam än andra länder för att det ska ske på ett säkert sätt och sedan är vaccinationerna nyckeln. Efter en trög start går det nu också bättre än plan, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, till Ehandel.

Annons

Så det finns ingen oro från er sida att handeln ska drabbas av nya restriktioner?

Jag är inte särskilt orolig, även om man ska ha en ödmjukhet förstås över att vi fortfarande är i en pandemi. Vi tycker att det är oerhört viktigt att man fullföljer planen, så att folk inte bara återgår i tjänst, utan också kan komma tillbaka ut på arbetsplatserna. Gör man inte det kan det få förödande konsekvenser för handeln och restaurangnäringen och då måste det genast följas av stödåtgärder.

"Betydligt mindre sårbart"

Runt om i världen har deltavariantens intåg fått länder att åter stänga ned. Men med en bibehållen vaccinationstakt och ett långsamt öppnande låter det som om Sveriges mer långsamma stegring också innebär att man kan fullfölja den ursprungliga planen.

Vår bedömning är att Folkhälsomyndigheten har tagit höjd för att deltavarianten finns i samhället. Även om det finns en ökad takt på smittspridningen, så är det ändå bättre än förväntat och en stor del är redan vaccinerade - och det arbetet fortskrider dagligen. Det finns heller inget som talar för att vaccinen inte biter på deltavarianten. Så det är betydligt mindre sårbart i dag och ser väsentligt bättre ut än tidigare.

Svensk Handel jobbar alltså för att samhället ska fortsätta att öppnas upp, men är också medvetna om att inget är ristat i sten. Blir det ett bakslag är kravet att regeringen ska vara redo med nya stödåtgärder.

Vi har framfört att vi vill ha en konkret plan för öppnandet av samhället och det genomförs just nu i tre steg. Steg ett togs den 1 juni, steg två den 15 juli, innan det sedan öppnas upp för hela samhället den 1 september. Än så länge håller planen.

Vårt budskap är att i första hand öppna upp samhället och att annars vidta stödåtgärder skyndsamt. Viljan har det inte varit något fel på, men snabbheten och uppfinnesrikedomen har lämnat mer i övrigt att önska. Man har stått lite med mössan i hand och väntat på EU. Jag har svårt att se andra EU-länder låta Bryssel styra på det sättet i ett sånt här läge.

Älska digitaliseringen

Svensk Handel hoppas nu även att fler handlare som i dag inte har e-handel ska se över möjligheten att hoppa på tåget. Blir det liknande restriktioner i framtiden kan det nämligen bli svårt att överleva annars.

Annons

Som handlare bör man se över sitt möte med kunden, särskilt om man driver butik centralt i större städer och säljer till exempel skor och kläder. Har man inte e-handel så är man inte lika bra rustad för framtiden. Digitaliseringen är här för att stanna, så det gäller att lära sig älska den. Vi skiljer inte heller på handel och e-handel, vi ser det som handel. Och ju bättre man är på att möta kunden där den befinner sig, desto bättre skyddsnät har man.

Om öppnandet fortskrider enligt plan finns det dock några kvarvarande orosmoln som klistrat sig fast på handelshimlen. En av dessa är kopplade till regeringens stödåtgärder, där företag kunnat få anstånd med skatt. Här finns det risker för bakslag.

Vi har vädjat om anstånd och det finns fortfarande kvardröjande effekter. Det är inte tu tal om att skulder inte ska regleras, men här behöver staten vara behjälplig. Det behövs en rimlig återbetalningsplan, så att inte stödåtgärderna vidtagits i onödan och allt sedan faller på statens krav på återbetalningstakt. Men vi bedömer att det finns en politisk vilja och skapliga möjligheter för att så inte ska bli fallet, avslutar Mats Hedenström.

Annons