Elen blev billigare i januari – här är orsaken

"En bred prisökning".

Allt har som bekant blivit dyrare till mycket dyrare.

I slutet av 2021 började priserna att öka på framför allt el och drivmedel. Snart blev även maten dyrare och därefter boräntorna när Riksbanken började att höja styrräntan. Men det är framför allt elpriserna som hållit inflationen uppe.

Annons

Men nu har det skett ett trendbrott. Elpriset backade nämligen kraftigt förra månaden, alltså i januari, och drog därmed även ner den totala inflationen i Sverige. KIPF, måttet där räntekostnader räknas bort, sjönk från 10,2 till 9,3 procent, medan KPI, konsumentprisindex, sjönk från 12,3 till 11,7 procent. Det visar SCB:s senaste statistik.

Ökning med över 20 procent

Analytikerna hade räknad med en KPI-nedgång på 11,8 procent. Det blev alltså en marginellt större nedgång än väntat. Och det som främst bidrog till nedgången var minskade uppvärmningskostnader, till följd av en mild januarimånad. Elpriset var i snitt ned med 27,4 procent.

Men om man rensar för energipriserna steg ändå KPIF från 8,4 procent i december till 8,7 procent i januari. Inflationen hölls också uppe av ökade matpriser, som stigit med så mycket som 20,4 procent under de senaste tolv månaderna.

Inflationstakten påverkades i januari av en bred prisökning inom livsmedel och alkoholfria drycker, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg. Även boendekostnaderna har ökat under det senaste året vilket i hög grad kan förklaras av höjda kostnader för el och hushållens bolåneräntor som bidragit med 0,9 respektive 2,5 procentenheter till inflationstakten, skriver SCB, i ett pressmeddelande.

Högre transportpriser

I januari var bostadsrättsavgifterna i snitt upp med 5 procent, medan räntekostnaderna steg med 5,2 procent. Det senaste året har räntekostnaderna för bostadsrätter ökat med så mycket som 87,4 procent. Transportpriserna har samtidigt ökat med 6,9 procent.

Priserna steg också för bilar och drift av fordon, vilket i sin tur bidrog till ökade transportpriser. Utöver ovanstående produkter har prisökningar inom restaurangbesök, inventarier och hushållsvaror, personlig hygien, rekreation och kultur samt kläder och skor påverkat inflationstakten, konstaterar SCB.

Annons