Elgigantens rea kritiseras – men kedjan slår tillbaka

"Förutsätter att kunder besitter en rimlig grad av sunt förnuft".

Elgiganten har använt sig av vilseledande marknadsföring. Det anser i alla fall Reklamombudsmannen och fäller elektronikkedjan.

LÄS ÄVEN: Elgigantens nya mobil-drag: ”Samma metod som SÄPO”

Annons

Kedjan publicerade en kampanj på sin sajt där man annonserade rabatter på kök, tvättstuga samt vitvaror på följande vis:

25 % rabatt på kök och tvättstuga. Upp till 30 % rabatt på vitvaror från Electrolux. Epoq hos Elgiganten.

Utforma ditt nya kök hos oss. Drömmen om ett nytt kök. 25 års garanti, diskho, blandare och vitvaror.

Under bilden fanns en grå ruta med klickbara frågor. En av dem var ”vad innebär erbjudandet” och svaret på frågan var:

Du får 25% rabatt på priset av ett komplett kök, värde över 25 000 kr. Erbjudandet gäller inte vid köp endast av bänkskiva. Bänkskiva får räknas in vid köp av ett komplett kök/tvättstuga där bänkskivan passar in.

Enligt personen som anmälde Elgiganten var reklamen vilseledande eftersom "det inte framgår att man måste köpa bänkskiva för att kunna utnyttja erbjudandet".

Elgiganten svarar att man inte delar uppfattningen om att reklamen är vilseledande, att ett "komplett kök" betyder "ett kök som innehåller alla delar som behövs i ett kök".

LÄS ÄVEN: Så krossar Elgiganten motståndet: ”E-handeln blir kärnan i allt”

Annons

Inledningsvis framgår det tydligt av kampanjens villkor att det är en förutsättning att mottagaren beställer ett ”komplett kök” för att rabatten ska vara tillämplig. Anmälaren verkar då vara av uppfattningen att ett ”komplett kök” inte behöver innehålla en bänkskiva, men Elgiganten menar bestämt att en sådan tolkning inte är förenlig med begreppets innebörd.

Begreppet ”komplett kök” måste förstås utifrån hur det normalt sett används och förstås inom det svenska språket. I Elgigantens mening innebär svenskt språkbruk och vedertagen svensk standard att ett kök är att anse som komplett när det innehåller alla delar som behövs i ett kök, som vitvaror, stommar, fronter, täcksidor, socklar, lådor, inredning, hyllplan, knoppar/handtag, belysning, diskho, blandare och bänkskiva. Därmed förutsätts att ett komplett kök bland annat innehåller bänkskiva, som kan fungera som nödvändig arbetsyta och avställningsyta.

Företaget tillägger att uttrycket komplett kök dessutom stöds av Lantmäteriet, som är ansvarig myndighet att föra lägenhetsregister. Samt att man förutsätter att Elgigantens kunder "besitter en rimlig grad av kunskap och sunt förnuft" för att förstå att ett komplett kök också innebär bänkskiva.

Mot bakgrund av att reklamen producerats mot konsumenter, som i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga, har det inte varit nödvändigt att definiera begreppet ”komplett kök” i någon mer detaljerad omfattning än vad som skett i den aktuella reklamen.

Reklamombudsmannen konstaterar att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet "25 procent rabatt på kök och tvättstuga" ordagrant och måste därmed fälla företaget för vilseledande reklam.

Att erbjudandet förutsätter köp av ett komplett kök medför därför att reklamen är vilseledande. Texten ”Bänkskiva får räknas in vid köp av ett komplett kök/tvättstuga där bänkskivan passar in” under ”Vad innebära erbjudandet?” förstärker det vilseledande intrycket eftersom det ger intrycket att konsumenten kan välja, menar RO.

Annons