Ellos ägare ska betala 1 miljard efter tvist

Nu kan mode- och heminredningsjätten börsnoteras.

När Ellos Group såldes slutade det med dålig stämning mellan nya ägaren FNG N.V och tidigare ägaren Nordic Capital. Tvisten rörde bland annat betalningen för mode- och heminredningskoncernen.

FNG:s belgiska ägare är nämligen försatta i konkurs och har därför inte kunnat betala ut hela köpeskillingen. Nu har parterna kommit överens och nått en förlikning vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Annons

Allt utmynnar i att FNG ska betala 100 miljoner euro, ungefär 1 miljard svenska kronor, till Nordic Capital efter att Ellos genomgått en strategisk översyn. Där ska man utröna hur de här pengarna ska tillgängliggöras. Ett exempel skulle kunna vara via en börsnotering.

Med denna viktiga uppgörelse kommer vi nu att helt kunna ägna tid och resurser för att vidareutveckla Ellos Groups lönsamma och finansiellt solida verksamhet. Efter ett starkt år och fortsatt starkt momentum i verksamheten kommer strategiska alternativ att ses över för Bolaget och Ellos Group. Denna strategiska översyn är en del av förlikningsavtalet och målet är att ge Ellos Group bästa möjliga förutsättningar, kapitalstruktur och möjligheter för framtida och ytterligare expansion, säger Paul Lembrechts, vd för FNG Nordic AB, i ett uttalande.

I Ellos Group ingår Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. Gruppen omsatte 3,2 miljarder kronor under 2020 och resultatet landade på 58 miljoner kronor.

Annons