Ellos såg ut att knäcka kassalagen – nya beskedet kan ändra allt

"Är att betrakta som medverkansansvariga".

Har Ellos knäckt kassalagen? Det frågade vi oss häromveckan i en artikel där vi redogjorde för varför Ellos inte tycker sig behöva följa den så kallade kassalagen. E-handlaren menar att företaget helt enkelt inte kan räknas som en betaltjänstleverantör i den mening som avses i lagen. Därför anser de att lagen om betaltjänster - som kassalagen egentligen heter - inte är applicerbar i det här fallet.

LÄS ÄVEN: Har Ellos knäckt kassalagen? - Konsumentverket kräver svar

Annons

Bakgrunden är att Ellos har haft alternativ som innebär kreditbetalning överst i checkouten, vilket inte är tillåtet enligt lagen om betaltjänster. Det fick Konsumentverket att inleda ett tillsynsärende mot e-handlaren, och sedan slutet av förra året har det pågått en mejlväxling mellan parterna.

Nu har dock Konsumentverket medgett att Ellos har rätt i sak - e-handlaren kan inte ses som en betaltjänstleverantör. Men trots beskedet är det lite tidigt att andas ut för Ellos del. Nu anser nämligen Konsumentverket att Ellos har överträtt en annan lag genom sitt agerande i kassan. Det handlar om marknadsföringslagen, som bland annat innebär ett förbud mot aggressiv och påträngande marknadsföring.

Enligt Konsumentverkets sätt att se på saken har alltså Ellos gjort sig medskyldiga till att kassan ser ut som den gör, för att uttrycka det enkelt.

Konsumentverket anser att Ellos och Jotex, i enlighet med 23 § MFL, är medverkansansvariga till marknadsföringen på webbplatserna www.ellos.se och www.jotex.se. Detta då bolagen tagit aktiv del i utformningen av marknadsföringen och själva uppgett att det är bolagen som förfogar över utformningen, skriver Konsumentverket i ett nytt brev till e-handlaren.

Det bör också tilläggas att de aktuella webbplatserna ägs och innehas av bolagen och att de således kan förfoga över vad som marknadsförs. Mot bakgrund av detta anser verket att bolagen väsentligt bidragit till marknadsföringen och således är att betrakta som medverkansansvariga.

Konsumentverket passar också på att framföra att de överväger att ta ärendet vidare till Konsumentombudsmannen "för vidtagande av rättsliga åtgärder". Men först har modehandlaren möjlighet att inkomma med ett nytt yttrande i frågan.

Är det alltså korrekt att alla inblandade är överens om att Ellos inte kan anses ha brutit mot betaltjänstlagen, men att deras agerande enligt er utgör en överträdelse mot marknadsföringslagen?

Ja, vi är överens om att Ellos och Jotex inte är betaltjänstleverantörer enligt betaltjänstlagen och därför inte direkt omfattas av bestämmelsen. Däremot anser vi att de omfattas av bestämmelsen om medverkansansvar i marknadsföringslagen, svarar Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket.

Annons

Den 1 juli 2021 fyllde kassalagen ett år och Finansinspektionen passade då på att utvärdera den i en ny rapport. I den lyfter man bland annat upp att det finns ett problem med otydlig ansvarsfördelning, vilket man menar kan "försvåra lagens tillämpning". Men även om betaltjänstleverantören är den som ansvarar för betalalternativens ordning i kassan, slipper man som e-handlare inte undan ansvar.

LÄS ÄVEN: Kassalagen ett år senare: En fjärdedel följde inte lagen

Under rubriken "E-handlarens ansvar" skriver Finansinspektionen:

Eftersom ett handlande som strider mot 7 a kap. 1 § betaltjänstlagen enligt 2 § samma kapitel anses otillbörligt enligt marknadsföringslagen finns en möjlighet för Konsumentombudsmannen att ställa e-handlaren till ansvar enligt marknadsföringslagens bestämmelser om medverkansansvar.

Ellos är sparsamma med att ge kommentarer i ärendet.

Vi håller på att analysera Konsumentverkets senaste förfrågan och kommer fortsatt att bistå dem på alla sätt vi kan, skriver Johan Stigson, CFO Ellos Group, i ett mejl till redaktionen.

LÄS ÄVEN: Alla turerna i fallet om Ellos och kassalagen - vad blir nästa steg?

Annons