Har Ellos knäckt kassalagen? – Konsumentverket kräver svar

"Kommer fortsätta att bistå dem på alla sätt vi kan".

Kreditalternativ överst i checkouten är inte tillåtet eftersom det strider mot den så kallade kassalagen. Det meddelade Konsumentverket när myndigheten i slutet av förra året upprättade ett ärende mot Ellos Group, med anledning av e-handlarens ordning i kassan.

Kort därpå svarade Ellos, som hanterar sin kassa i egen regi, att deras uppfattning är att kassalagen inte är applicerbar i det här fallet eftersom Ellos inte är en betalningsleverantör i den bemärkelse som avses i lagtexten. För den oinvigde så är det betalningsleverantören eller betalningsleverantörerna och inte e-handlaren i fråga som ansvarar för att betalningsalternativen hamnar rätt.

Annons

LÄS ÄVEN: Ellos svar efter anklagelserna om lagbrott i kassan: Det gäller inte oss

Så då hamnade alltså bollen hos Konsumentverket igen. Och myndigheten är av allt att döma inte redo att lägga ner saken. Konsumentverket har skickat ett brev till Ellos i vilket e-handlaren ombeds förklara vem som förfogar över “utformningen av kassan på webbplatserna www.ellos.se och www.jotex.se”. Myndigheten har också velat få svar på vilken kortinlösare Ellos har samarbete med.

Vad gäller marknadsföring av betaltjänster online har Ellos och Jotex uppgett att de inte är betaltjänstleverantörer. Vidare framkommer av bolagens yttranden att bolagen ansvarar för kreditalternativen men inte för direktbetalningsalternativet. Bolagen uppger att det är varje konsuments kortutställande bank som ska anses tillhandahålla betaltjänster till konsumenter, skriver KO i brevet.

Ellos har i sitt svar uppgett namnet på en kortinlösare - en uppgift som KO dock valt att stryka över när vi begär ut handlingen. Ellos har också svarat på myndighetens fråga angående vem som “förfogar” över de aktuella kassorna.

Bolagen förfogar praktiskt över utformningen av kassorna på respektive webbplats, uppger Ellos.

I ett mejl till redaktionen meddelar KO att de ännu inte har bestämt hur de ska ta ärendet vidare, men att de är i färd med att “utreda bolagens svar”.

Vi har också bett Ellos om en kommentar.

Vi har skickat in kompletterande svar till Konsumentverket och kommer fortsätta att bistå dem på alla sätt vi kan. Vår utgångspunkt är alltid att värna om våra kunder och agera enligt tillämpliga lagar och regler, hälsar Johan Stigson, CFO på Ellos Group.

Annons

Annons