Elon köper Electra Gruppen – ”ska bli ledande i Norden”

"Vi är starkare tillsammans".

Elon Group och Electra Gruppen slås ihop till ett bolag, enligt ett pressmeddelande. Tillsammans bildar de en gemensam handel inom kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning. Det nya gemensamma namnet uppges dock bli Elon. Nettoomsättningen väntas landa på över 6 miljarder kronor efter sammanslagningen. Elons vd Stefan Lebrot blir vd och Electras vd Anneli Sjöstedt vice vd.

Bolaget samarbetar dock redan sedan tidigare.

Annons

Electras samarbete med Elon sedan 2019 gällande varumärke för butikskedja har fallit mycket väl ut. Ett samgående mellan bolagen kommer att generera en ännu starkare marknadsposition. Båda bolagen har som mål att växa nordiskt, att driva ledande butikskedjor samt generera tillväxt genom att erbjuda attraktiva produkter och logistiktjänster. Med gemensamma krafter har vi bättre förutsättningar att nå våra målsättningar, kommenterar Electra Gruppens vd Anneli Sjöstedt.

Sammanslagningen förverkligas genom att Elons moderbolag köper aktier i Electra. Elon blir därmed den största ägaren i det nya gemensamma bolaget och kommer att äga 65 procent av aktierna.

Genom att bilda ett gemensamt bolag med Norden som marknad för vi samman två kompletterande och väl fungerande bolag till en enhet där vi kan nå nya höjder. Vår målsättning är att bli den ledande butikskedjan i Norden där vi kan erbjuda kunden hemmets alla produkter. Det gemensamma bolaget har alla förutsättningar att lyckas uppnå detta mål, kommenterar Elons vd Stefan Lebrot.

Affären väntas vara slutförd under första halvåret av 2022.

Annons