Elon räddade lönsamheten – med stark avslutning

Avvaktande på samtliga nordiska marknader för jätten.

Vitvaru- och hemelektronikkoncernen Elon lägger ett tufft 2023 bakom sig. Bolaget tappade försäljning i det fjärde kvartalet, från 1,491 till 1,435 miljoner kronor. Däremot fick rörelseresultatet en skjuts i rätt riktning, när det gick från 33,6 till 62,5 miljoner.

Den oro och osäkerhet som präglat vår omvärld och det finansiella klimatet under hela 2023 har påverkat konsumentmarknaden och gjort våra kunder avvaktande och mer försiktiga. Det här är en verklighet vi ser på samtliga nordiska marknader inom alla Elons affärssegment, säger Stefan Lebrot, vd på Elon Group, i rapporten.

Annons

Men det kunde ha blivit ännu värre. Det fina rörelseresultatet under det fjärde kvartalet räddade lönsamheten för helåret. Man landade till slut på 4,7 miljoner för 2023, vilket dock var ett rejält ras från 2022 års 49 miljoner kronor.

Omsättningen för helåret växte dock från 4,7 till 4,8 miljarder. Men försäljningsvolymen var lägre, jämfört med 2022.

Inför 2024 förväntar vi att marknaden kommer vara fortsatt avvaktande samtidigt som vi är trygga i att Elon, tack vare våra skalfördelar och effektiviseringar av verksamheten, kan fortsätta utveckla verksamheten positivt, säger Stefan Lebrot.

Annons