Estrid rakade hem rusande tillväxt – men förlusten ökade

Snabbväxaren lyckades inte hyvla de röda siffrorna.

Estrid har varit något av en sensation i e-handeln. Med sina rakhyvlar har de tagit branschen med storm och vuxit väldigt hög takt. Och förra året var inget undantag.

Vid en närmare titt på årsredovisningen kan vi konstatera att försäljningen rusade från 116,9 miljoner kronor till 225,8 miljoner - nästan en dubblering av omsättningen.

Annons

Bolaget påvisar en stark omsättningsökning, med god tillväxt på flera marknader. Under året förhandlades och signerades ett strategiskt leverantörsavtal, för att säkra Estrids långsiktiga tillgång på rakblad, skriver bolaget i rapporten.

På resultatsidan var det dock inte lika muntert. Där ökade nämligen förlusten, efter finansiella poster, från -71,3 till -75,8 miljoner. Här ser vi att personalkostnaderna drog iväg ordentligt, från drygt 10 till 28 miljoner kronor, jämfört med året innan. Även posten "övriga externa kostnader" steg rejält från -134 till -194 miljoner.

Organisationen har utvecklats och stärkts för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Bolagets digitala plattform och affärssystem har uppdaterats för att möjliggöra hantering av de ökade antalet transaktioner, skriver bolaget.

Tar in mer kapital

Än så länge verkar det heller inte vara någon fara på taket, då ägarna varit villiga att skjuta till mer pengar, för att snabbväxaren ska kunna fortsätta sin resa mot toppen.

Bolaget genomförde under våren 2021 en mindre kapitalanskaffning med befintlig investerare, som också medverkade i den större rundan hösten 2020, skriver man.

Estrid lämnar ingen prognos för 2022. Men Breakit har tidigare rapporterat att bolaget genomfört en nyemission på 200 miljoner kronor. Där har man också försökt locka fler kvinnliga investerare, efter att tidigare ha fått kritik för så kallad femwashing.

Annons