EU-experten om fusionen: “Jag kan bara gratulera”

SDH: “Kan stärka banden till våra nordiska systerorganisationer“.

I morse publicerade vi nyheten att de två stora e-handelsorganisationerna i Europa slår sina kloka huvuden ihop. EMOTA, med starkt fäste i Sverige, kommer att slås ihop med Ecommerce Europe. Den nya organisationen kommer att gå under namnet Ecommerce Europe.

LÄS ÄVEN: Europas e-handelsorganisationer enas – en röst för alla e-handlare

Annons

Vi vände oss till Svensk Digital Handel (SDH), som är en del av EMOTA, för att få veta hur de ser på fusionen av Europas två stora e-handelsorganisationer. Per Ljungberg, vd på SDH, kommenterar:

Vi har under de senaste åren varit övertygade om att det ska skulle vara bättre att ha en gemensam stark organisation som organiserar de europeiska e-handelsföretagen. Det är därför mycket glädjande att EMOTA nu går samman med den andra intresseorganisationen i Europa, Ecommerce Europe. En positiv konsekvens av samgåendet är också att vi nu kommer närmare och ytterligare kan stärka banden till våra nordiska systerorganisationer som sedan tidigare är medlemmar i Ecommerce Europe, säger Per Ljungberg till Ehandel.

Här länge jobbat mot detta mål

I pressmeddelandet om sammanslagningen framgick det även att den drivande organisationen till sammanslagningen verkar ha varit EMOTA, en organisation som i flera år leddes av den svenska e-handlaren Jörgen Bödmar. Han bekräftar för Ehandel att det länge har varit ett av organisationens mål.

Ja, EMOTA:s ambition var även under min tid som ordförande att gå samman med Ecommerce Europe för att bli en ännu starkare röst för vår bransch i Bryssel. Vi kom nästan i mål men det föll på några avgörande punkter, säger Jörgen Bödmar till Ehandel, och fortsätter:

Mot bakgrund av det är jag glad att nuvarande ordförande Frederik Palm har kommit i mål med det uppdrag han fick av mig och styrelsen när han fick uppdraget. En gemensam stark röst för branschen behövs för att möta starka intressen som kan påverka förutsättningar för oss i fel riktning. Jag kan bara gratulera.

Vi påverkas mycket av besluten inom EU

Det verkar alltså bara vara glada miner ifrån svenska experter på området. Och som Per Ljungberg nämnde finns nu möjligheten att alla e-handelsorganisationer i Norden kommer närmare varandra. Framförallt kommer dock e-handlarnas intressen att ha en mer fokuserad röst i Bryssel och EU.

Svenska e-handelsföretag påverkas i mycket stor utsträckning av de beslut som fattas inom EU. Därför är det viktigt att vi har en stark röst och närvaro i Bryssel, säger Per Ljungberg.

Annons
Annons