EU-parlamentet gör tummen upp till tuffare regler för Amazon och Wish

"Hög tid att plattformarna tar ansvar".

Wish och Amazon är exempel på stora e-handelsplattformar som EU-kommisionens föreslås ska regleras . De har fått allt för fria tyglar på unionens inre marknad, anser kommissionen. För att komma åt plattformarna, däribland även exempelvis Facebook och Google, så har kommissionen lanserat ett paket som förkortas DSA, Digital Services Act, eller Lagen om digitala tjänster.

DSA ska, på ett övergripande plan, skydda EU:s inre marknad och medborgarnas rättigheter i förhållande till digitala tjänster och mellanhänder, exempelvis e-handelsplattformar. Dessa mellanhänder ska behöva ta ett större ansvar över till exempel sina produkter och kring konsumentskydd. Men det handlar också om att strama åt reglerna för riktad reklam.

Annons

Röstar för förslaget

På torsdag eftermiddag röstade ett av unionens beslutsfattande organ EU-parlamentet fram sin position kring kommissionens DSA-förslag. Och efter omröstningen i går stod det klart att parlamentet ger tummen upp till lagpaketet.

Svensk Handel, som länge lobbat för ökad reglering av plattformsföretag, gillar förstås utfallet i omröstningen. Branschorganisationens näringspolitiska chef Mats Hedenström säger att det är glädjande att handelns perspektiv "i förhållandevis stor utsträckning har hörsammats i parlamentet". Det är i alla fall hans bild.

Det är hög tid att giganter som Wish och Amazon tar samma ansvar för sina produkter som svenska handlare behöver. Konkurrens ska ske på lika villkor, säger Mats Hedenström.

Vad betyder DSA för svenska e-handlare?

DSA är den första uppdateringen på 20 år av de fundamentala reglerna om det begränsade juridiska ansvar plattformar, såsom online-marknadsplatser, sökmotorer, sociala medier, med flera, har för de varor och tjänster de förmedlar. Det är helt enkelt en modernisering av de regler i EU:s e-handelsdirektiv, som har gällt sedan år 2000 när internet och plattforms-företagen var relativt nya företeelser.

Kräver lika villkor

DSA-lagstiftningen hoppas Svensk Handel ska leda till att EU får en konkurrens- och teknikneutral reglering kring bland annat e-handelsplattformar. Mats Hedenström anser att de befintliga reglerna gett marknadsplatserna "ett närmast obefintligt ansvar för de varor de förmedlar".

Det har det senaste decenniet – med ökande e-handel direkt från bland annat Kina via e-handelsplattformarna – visat sig att konkurrensen inte sker på lika villkor, när svenska e-handels- och detaljhandelsföretag har juridisk skyldighet att följa EU-regelverk.

LÄS ÄVEN: Svensk Handels nya vd: ”Vi måste ha likvärdiga villkor”

Annons

Regelverken kretsar bland annat kring produktsäkerhet, kemikalieanvändning och producentansvar. Och stora plattformar slippar undan detta ansvar, då de har sin verksamhet utanför EU, menar Mats Hedenström.

Detta blir den stora konsekvensen om DSA-regelverket landar rätt, alltså om ansvaret för online-marknadsplatserna blir mer likvärdigt det vi redan har i EU-handeln.

Vad hoppas Svensk Handel att DSA ska leda till på längre sikt?

Att vi får konkurrens på lika villkor i den digitala handeln och likvärdigt skydd av konsumenter oavsett försäljningskanal.

Ehandel söker Amazon och Wish.

Annons