Expertens bästa skattetips – så redovisar du som e-handlare

Då krävs revisor.

Det är som bekant deklarationstider. Och kanske har du nyligen dragit igång din egen e-handel och nu är det dags att redovisa moms, intäkter och utgifter till Skatteverket. Det är mycket att tänka på.

Vi på Ehandel har därför tagit hjälp av skatte- och momsexperten Vanja Lazic på Svea bank, som i ett antal artiklar ska lotsa oss igenom moms- och deklarationsdjungeln för e-handlare. I den här texten så ger hon några viktiga tips, vad gäller den berömda momsen.

Annons

Hon börjar dock med att ge ett lugnande besked.

Om man ägnar sig åt vanlig inrikeshandel är det inga större konstigheter. Har man gjort inköp har man dock avdragsrätt för allt som kan knytas till den ekonomiska verksamheten, säger Vanja Lazic till Ehandel.

Då kan du dra av momsen

Sedan är det ju det där med momsen. Men den räknas varken som en intäkt eller en kostnad i din verksamhet. Istället är det ju en skatt som du tar ut av kunden och redovisar till Skatteverket.

Oftast kan du dock dra av momsen på varor och tjänster som du köper för att använda i ditt företag

När du köper varor eller tjänster till ditt företag, har du i de flesta fall rätt att få tillbaka den moms du får betala. Avdragsrätten gäller den momssats, som finns specificerad på fakturan, konstaterar Vanja Lazic.

Måste kunna styrkas

Om du däremot köper en vara eller tjänst som du bara ska använda privat, får du aldrig dra av momsen.

Sedan finns det bolag som har så kallad blandad verksamhet, det vill säga att man säljer både momsfria och momspliktiga varor och tjänster, då får man göra avdrag för momsen som avser den momspliktiga verksamheten. Men det tror inte jag är aktuellt för e-handlare.

Du måste dock kunna styrka den ingående moms du drar av. Hur då? Jo, oftast med en faktura. Om du inte fått någon faktura från säljaren, kan du inte styrka ditt avdrag och få det beviljat.

Annons

Då krävs revisor

Sedan ska förstås all försäljning momsredovisas. Den svenska momsen ligger som bekant på 25 procent.

Det är därmed 25 procents moms på de flesta varor och tjänster, som du säljer som e-handlare. Men ibland ligger momsen på 12 eller 6 procent. Vissa varor och tjänster är även momsfria, såsom sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

När är det då dags för att ta revisorshjälp? Det finns förstås flera riktlinjer kring det också.

I början kan man lösa sin redovisning själv. Men så fort den börjar växa, är det ofta en god idé att ta hjälp av en revisor. Det är sedan krav på att man ska ha en revisor om man har 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 3 miljoner kronor i nettoomsättning och minst tre anställda för att omfattas av revisionsplikt, säger Vanja Lazic.

Artikeln i korthet (summerad med hjälp av ChatGPT):

  1. Företag har avdragsrätt för inköp som kan kopplas till den ekonomiska verksamheten.
  2. Moms är en skatt som tas ut av kunden och redovisas till Skatteverket.
  3. Gäller för varor och tjänster som har köpts in av företaget och som har specifiserats på fakturan.
  4. Moms för varor eller tjänster för privat bruk får inte dras av.
  5. Avdrag för moms gäller endast den momspliktiga delen av verksamheten.
  6. Utan faktura kan avdraget inte beviljas.
  7. När företaget växer eller när man når vissa ekonomiska tröskelvärden är det dags att ta revisorshjälp.

I nästa artikel ska vi lära oss mer om hur man redovisar e-handelsvaror, som säljs i utlandet.

Annons