Facket kräver Klarna på skadestånd: ”Brutit mot sina skyldigheter”

"Att man inte har förhandlat med facket är under all kritik".

För snart två veckor sedan meddelade Klarna att 700 personer – motsvarande 10 procent av den globala personalstyrkan – har erbjudits avgångsvederlag för att lämna bolaget. Detta efter att betaljätten sjösatt ett stort sparpaket.

Klarna saknar dock kollektivavtal och har därmed inte formellt sagt upp de berörda personerna, hävdar bolaget. Istället försöker de köpa ut dem, genom att kompensera dem med ett antal månadslöner.

Annons

Men det finns en stor fackklubb på Klarna. Och den består av 1 000 anställda som, genom att vara medlemmar i fackförbundet Unionen, har bildat en egen fackklubb på bolaget. Det är därmed det fackförbund som flest är anslutna till på företaget.

Kräver Klarna på skadestånd

Och nu har Unionen, men också Finansförbundet – som också har medlemmar som är anställda på Klarna – surnat till rejält på företaget. De tycker att de har skött den kommande kapningen av personalstyrkan på ett uselt sätt.

Under tisdagen skickade de tillsammans in en så kallad förhandlingsframställan till Klarna, för brott mot medbestämmandelagen (MBL). Enligt Unionen har Klarna inte uppfyllt och följt sina MBL-skyldigheter – i samband med varslet. Fackförbundet är bland annat mycket kritiskt till att bolaget valde att informera om varslet via ett förinspelat videomeddelande.

Och de har också flera kritiska synpunkter på hur de medarbetare som berörs av varslet har behandlats efter det.

Vår uppfattning är att de har brutit mot sina skyldigheter. Och vår uppfattning är också att även om man inte har kollektivavtal, så har man ändå skyldigheter i Sverige att förhandla med facket. Sedan kan det utöver det tillkomma ytterligare förhandlingsskyldigheter, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Men företaget har ju inget kollektivavtal och omfattas ju inte av de regelerna?

Att man inte har förhandlat med facket är under all kritik. Det är själva idén med det här kollektiva systemet, och även när det inte finns kollektivavtal finns det skyldigheter gällande förhandling, så att vi kan vara skölden för våra medlemmar. Men sedan är det såklart arbetsgivaren som ytterst beslutar om man ska sträva efter att komma överens med arbetstagarna.

Han tycker att Klarna har skött massvarslen riktigt dåligt.

Annons

De har skickat hem folk, kommunicerat via ett förinspelat videomeddelande. Och de har ställt våra medlemmar och de anställda inför fullbordat faktum. Vi tycker att det är att gå för långt gått och så pass långt att när man har gjort det i sitt beslutsfattande, så har man brutit mot Medbestämmandelagen och därför ska man betala ett skadestånd.

Ja, Martin Wästfelt konstaterar att facket framåt kommer att påkalla förhandlingar – och kräva skadestånd för att man anser att Klarna har brutit mot MBL.

Hur stort skadestånd kräver ni?

Det kommunicerar vi inte. Man börjar med en tvisteförhandling. Och kommer man inte överens då måste man precisera beloppet. Men vi anser att ett brott mot MBL har skett här.

Unionen försöker nu också få Klarna att teckna kollektivavtal via fackförbundet, "så att det blir ordning och reda".

Det finns regler i MBL. Det står aldrig en arbetsgivare att bestämma helt fritt hur denne ska göra. Det är inte fritt att göra det i Sverige. Även om man inte har kollektivavtal. Men där har vi olika uppfattningar.

Hur har Klarna reagerat på att ni ska stämma dem? 

Jag kommer inte att kommentera det. Detta berör tusen medlemmar. Klarna är en stor arbetsgivare och det är därmed många berörda. Vi vill förhandla och vill komma överens. Vi vill inte förhandla via media. Utan våra olika positioner kommer att visa sig framåt.

En anställd anställd har startat ett öppet Google-dokument, som är riktat mot andra företag. Listan har sedan förra veckan spridits i sociala medier. Den innehåller namn på dem som nu får avgångsvederlag om de lämnar företaget. Totalt har hittills 550 anställda, frivilligt, hittills valt att lista sig med namn och arbetstitel i dokumentet.

Hur ser du på det?

Det är en omständighet som jag inte vill kommentera. Men det finns GDPR-aspekter i det här som kan vara problematiska. Men vi har tydligt sagt att vi tycker att de har agerat fel. Och vi gör allt vi kan för att få till ett kollektivavtal nu. Men hittills har de avisat det. Vi kommer att fortsätta kämpa.

Men vi är vana vid en sådan här situation. Det tog många år innan Microsoft tecknade kollektivavtal.

Är du förvånad över att ett så stort svenskt företag inte har kollektivavtal?

Ja det är jag. Men de anser att det inte behövs och säger att de vill lösa det på sitt eget sätt.

Klarnas presschef Filippa Bolz bemöter i ett mejl till Ehandel, Unionens utspel så här:

Klarnas uppfattning är att vi inte åsidosatt någon del av MBL, och på vilket sätt vi skulle gjort det preciseras heller inte i fackens förhandlingsframställan. Vi har kommit överens om utköpsavtal som inkluderar avgångsvederlag och förmåner som är väsentligt mer generösa än vad lag och anställningsavtal kräver.

Ett fåtal medarbetare har valt att inte acceptera sina erbjudanden, och vi kommer nu därför påkalla förhandling med facket rörande arbetsbrist. Fackens önskemål är att inleda förhandlingarna efter midsommar och det kommer vi naturligtvis förhålla oss till.

Blöder pengar

Men varför säger Klarna då upp personal? Jo, för att bolaget blöder pengar på resultatsidan. Förlusten landade i årets första kvartal på 2,5 miljarder kronor, en ökning med nästan 220 procent, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Enligt bolaget beror det främst på att man har gått in på nya marknader. I exempelvis Frankrike har man dragit på sig stora kreditförluster, på bland annat sitt "köp först-betala sedan-upplägg".

Annons