Flest konkurser på 20 år – men e-handeln klarade sig bäst

"Vi ser fortfarande höga nivåer".

Konkursvågen sveper in och har inte tappat i styrka, tvärtom. Enligt Creditsafes statistik gick 730 aktiebolag i konkurs under maj, vilket är den högsta siffran för månaden på 20 år. Det är också en ökning på 36 procent jämfört med förra året.

Men den här gången sticker e-handeln ut i "positiv" bemärkelse. Konkurserna ökar förvisso, men bara med en procent, vilket är långt under många andra branscher.

Annons

Branschen med minst ökning är e-handel med endast en procent. En förklaring är att konkurserna inom e-handelsbranschen började öka markant redan förra året. Vi ser fortfarande höga nivåer, men ytterligare ökningar uteblir vilket är positivt, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe, i en kommentar.

För detaljhandeln i stort är det dock ingen munter läsning. Där ökade konkurserna med 31 procent under månaden.

Som vi konstaterat tidigare har pris blivit en viktigare faktor när konsumenter handlar, det gäller även detaljhandeln som fortsatt har det svårt.

Några som haft det extra tufft är de unga företagen. Mer specifikt de som är yngre än tre år. De stod för över en fjärdedel av alla konkurser i maj.

Detta är en oroande trend som vi pratat om tidigare. Vi vet att risken för konkurs är högst de första levnadsåren, och med nästan 60 000 nya bolag varje år under pandemin, som nu ska möta lågkonjunkturens utmaningar i en tid med minst motståndskraft, då blir det tufft. Högre kostnader, förändrade förutsättningar och mindre marginaler slår extra hårt för nyetablerade företag.

Samtidigt kan vi konstatera att nyföretagandet minskar. Totalt registrerades 4 022 nya aktiebolag i maj i år, att jämföra med 4 837 förra året.

Annons