Footway ansöker om rekonstruktion: “Djupt beklagligt”

"Kommer drabba våra leverantörer".

Footway Group AB meddelar idag att man ansökt om företagsrekonstruktion.

Detta beslut har sin grund i de mycket utmanande förutsättningar som sporthandeln i Sverige och Norge har utsatts för de senaste månaderna. Det akuta likviditetsläget har resulterat i att det inte finns förutsättningar att invänta den finansiering som bolaget tidigare offentliggjort. Styrelsen har därför beslutat att ansöka om en frivillig företagsrekonstruktion, skriver Footway.

Annons

Under rekonstruktionsperioden kommer verksamheten bedrivas som vanligt, meddelar Footway, med vissa åtgärder för att stärka bolagets likviditet och lönsamhet framåt.

Sporthandel är en betydande del av vår verksamhet och när försäljningen markant sjunker tillsammans med en ökande prispress i marknaden påverkas vi som organisation. Jag tycker det är djupt beklagligt att vi hamnat i denna situation och jag är medveten om att detta kommer drabba våra leverantörer och partners som hjälpt och stöttat oss under dessa prövande månader. Det är min ambition att leda bolaget genom rekonstruktionen och komma ut som en stark och livskraftig partner framgent, säger Footways vd Daniel Mühlbach.

LÄS UPPFÖLJNINGEN: Footway om rekonstruktionen: “Kontorsskorna byttes mot tofflor”

Annons