Footways försäljning faller – men e-handlaren växer utanför Norden

Fortsatt säljtapp - men förlusterna minskar.

Footway har idag släppt siffrorna för årets första kvartal, och det skaver inte riktigt lika mycket på hälarna som vid tidigare rapporter. Försäljningen minskade förvisso med 8 procent till 215,9 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period i fjol, men minskar gör även förlusten.

Rörelseresultatet landar på -24,5 miljoner kronor under kvartalet, vilket är en förbättring från förra årets -71,2 miljoner kronor. En anledning till detta är enligt Footways vd, Daniel Mühlbach, bolagets re-lansering av brandosa.com som gått över förväntan. Och därmed varit en starkt bidragande faktor till bolagets positiva kassaflöde.

Annons

Under första kvartalet satte vi åter rörelsekapitalet i fokus och vi fortsätter att aktivt arbeta med att minska vår lagerbindning, säger Daniel Mühlbach i en kommentar.

Vårt lager har minskat med 45 miljoner, vilket kan jämföras mot att lagervärdet generellt ökar under första kvartalet. Minskningen i år är driven av re-lansering av vår outletbutik samt ett aktivt arbete med schemaläggning av inleveranser av nya varor.

Inlett nya samarbeten

I rapporten konstaterar man också att försäljningstillväxten utanför Norden varit stark under kvartalet med en försäljning på 71,4 miljoner kronor. Delvis till följd av den svaga kronan.

Under kvartalet har Footway Group även inlett sitt första samarbete där e-handlaren erbjuder sin plattform och sina butiker för att hjälpa leverantörer med att reducera sina lager.

Givet marknadens höga lagernivåer, både i detaljist- och grossistledet, tror vi att vi kan vara en positiv kraft och bistå fler av våra leverantörer med verktygen för att sälja deras produkter, kommenterar Daniel Mühlbach.

Vi ser detta som en win-win lösning där leverantörerna kan nå 24 marknader utan att vi ökar vår kapitalbindning i lager. Vi ser nu ett ökande intresse bland våra leverantörer för denna typ av lösning och kommer arbeta på att utveckla vår plattform vidare.

Ställer in utdelningar

Footway Group, som även har Stayhard, Caliroots och Sportamore i portföljen, har en tuff period bakom sig med minskande omsättning och ökande förluster. E-handlaren har tvingats skriva ner sitt lager med 186 miljoner kronor, och bolaget hade tidigare i år 18 pågående ärenden hos Kronofogden.

I förra kvartalsrapporten stod det också klart att bolaget endast hade 6 miljoner kronor kvar i likvida medel. Där har det dock ljusnat något och Footways likvida medel uppgår nu till 9 miljoner.

Annons

Footway meddelar i samband med rapporten att bolaget ställer in utdelningarna på grund av det allmänna konjunkturläget.

Annons