Footways plan för överlevnad är redo: “Vi har nu säkrat stöd“

“Betydande effektiviseringar”.

E-handlaren Footway är i rekonstruktion och ger nu en statusuppdatering om hur det går. Detta i samband med att man idag lämnat in en ansökan om planförhandling till Solna tingsrätt, så att man kan träda ur rekonstruktionen. Planen sägs ha stöd från en bred majoritet av borgenärerna.

Sedan början har jag varit optimistisk och haft stor tilltro när det gäller bolagets framgång i rekonstruktionsarbetet. Bolaget har genomfört betydande effektiviseringar och fortsätter att genomföra förändringar med en äkta strävan att förbättra. Borgenärerna har visat väldigt stor förståelse för bolagets situation, och vi har nu säkrat stöd för rekonstruktionsplanen från en majoritet av borgenärerna. Därför lämnar vi nu in ansökan om planförhandling, säger rekonstruktören Nils Åberg.

Annons

Centralisering av logistiken

Footway har bland annat jobbat med att effektivisera lagret och räknar nu med årliga besparingar på 30 miljoner kronor kring logistiken. Fraktkostnaderna beräknas även minska med 5 till 7 procent, vilket ska motsvara en besparing på 10 till 15 miljoner per år.

Bolaget har genomfört en strategisk omstrukturering av sin logistik genom att konsolidera all logistikverksamhet till ett centralt lager i Eskilstuna. Denna process, som beräknas vara slutförd i januari, syftar till att optimera logistikflödena och minska tids- och resurskrävande redundans i bolagets distributionsnätverk. Centraliseringen förväntas ge årliga besparingar om cirka 30 miljoner kronor genom minskade hyres-, administrations- och systemkostnader, skriver företaget i en uppdatering.

Företagets infrastruktur ska även ligga till grund för potentiella intäkter från andra e-handlare.

Under hösten har vi fortsatt att stärka Footway Plus-tjänsten för att ge e-handlare tillgång till vår infrastruktur för logistik och kundsupport och ompositionera Footway Group inför framtiden. Vi är tacksamma för det stöd och förtroende som våra partners, leverantörer, kunder och kollegor har visat oss under denna tuffa period. Vi ser hoppfullt på framtiden och strävar efter att fortsätta skapa värde för alla intressenter, säger Footways vd Daniel Mühlbach.

Betala 70 miljoner kronor

Bolaget ska även jobba med AI för att effektivisera sina processer, vilket sägs ha lett till minskade driftskostnader. E-handlaren har även kallat till en extra bolagsstämma i slutet av januari för att genomföra en nyemission.

Footway förväntas i slutet av första kvartalet nästa år betala en skuldnedskrivningslikvid om cirka 70 miljoner kronor.

Annons