Förbjudna varor säljs fritt – tio aktörer struntade i tillsägelse

"Inte legalt ansvariga".

Utländska plattformar säljer till svenska konsumenter men tar inte samma ansvar för produktsäkerheten som svenska aktörer gör. Det var budskapet i ett brev till regeringen som bland andra Svensk Handel och Handelsanställdas förbund nyligen skrev.

Organisationernas budskap var att konkurrensen blir ojämn när alla aktörer inte har samma regler att följa. Dessutom har det vid flera tillfällen påpekats att produktsäkerheten vid köp från länder utanför EU ibland lämnar mer att önska.

Annons

LÄS ÄVEN: Krav på nya Amazonregler: “Inte konkurrens på lika villkor”

Nu får de som tröttnat på konkurrensen från utomeuropeiska plattformar ännu mer vatten på sin kvarn. I en ny rapport från Kemikalieinspektionen framgår det att en stor mängd varor som säljs på e-handelsplattformar utanför EU visat sig innehålla förbjudna och farliga ämnen. Mer än hälften av de varor som myndigheten köpte in till sin rapport visade sig vid en granskning inte hålla måttet. Kemikalieinspektionen meddelar också att flera plattformar fortsatt att sälja de farliga produkterna trots att myndigheten informerat dem om problemet.

Marknadsplatser på internet förmedlar köp i stället för att själva sälja varor. I och med det har marknadsplatserna inte ansvar för produkterna och som konsument kan det vara svårt att veta vem man egentligen köper av. För tillsynsmyndigheter blir det svårt att genomdriva krav för överträdelser om försäljaren är baserad i ett land utanför EU, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

"Ingen ansvarig aktör i EU"

I den aktuella granskningen har totalt 449 produkter från 138 företag undersökts. Det handlar om bland annat elektriska produkter, smycken, leksaker och bekämpningsmedel.

På marknadsplatserna utanför EU hade 54 procent av varorna brister, medan motsvarande siffra för marknadsplatser och företag inom Sverige och EU låg på mellan 14 och 23 procent.

En orsak till resultaten kan vara att marknadsplatser inte är legalt ansvariga för produkten. Den faktiska säljaren av produkten är i dessa fall ansvarig och ligger ofta utanför EU. I praktiken betyder det att ingen ansvarig aktör finns inom EU, säger Karin Rumar.

När konsumenter handlar varor inom EU är det återförsäljaren som är skyldig att säkerställa produkternas säkerhet.

Efter granskningen har Kemikalieinspektionen tagit kontakt med alla som sålt farliga varor.

Annons

Majoriteten av företagen som var baserade inom EU tog bort bristande produkter eller ändrade felaktig information på sin webbplats. Tio av marknadsplatserna utanför EU svarade inte på begäranden om åtgärder, och uppföljningar avslöjade att dessa företag fortsatte att sälja produkter som inte uppfyllde kraven, skriver myndigheten.

Annons