Krav på nya Amazonregler: ”Inte konkurrens på lika villkor”

Vill se tuffare regler för de internationella plattformarna.

“Det som är olagligt offline bör också vara olagligt online”. Det skriver en rad tunga företrädare för handeln i ett gemensamt brev till digitaliseringsministern Ander Ygeman, näringsministern Ibrahim Baylan och utrikeshandelsministern Anna Hallberg.

Brevet är skrivet av Handelsrådet, som samlar bland andra Svensk Handel, Unionen och Handelsanställdas förbund. Gruppen vill se hårdare åtgärder mot onlinemarknadsplatser som Amazon, Wish och Alibaba.

Annons

Den nu gällande lagstiftningen som reglerar online-marknadsplatsers ansvar, eller i de flesta fall undantaget från ansvar, är 20 år gammal och det är på tiden att dessa regler uppdateras för att bättre återspegla dagens digitala handel och dagens digitala utmaningar.

Brevskrivarna menar att svenska företag tar ansvar för produktsäkerhet och kemikalieregler för de varor som säljs på den svenska marknaden, medan samma linje inte gäller för de internationella jättarna.

Detta är inte konkurrens på lika villkor utan en gräddfil för de globala techföretagen.

Som vi på Ehandel tidigare har berättat blir det i praktiken konsumenten själv som får ansvara för de varor hon eller han beställer in från länder utanför EU, vilket en rad aktörer har lyft riskerna med.

LÄS ÄVEN: Laddare från Wish granskade - "samtliga farliga att använda"

Inom EU pågår sedan en längre tid ett arbete för en marknad på mer lika villkor och i december 2020 presenterades DSA, Digital Services Act. I den finns bland annat förslag på nya regler om ansvar för marknadsplatser som förmedlar varor från säljare till köpare.

Ett välkommet steg på vägen men inte tillräckligt, anser Handelsrådet. De vill se samma regler för svenska och utomeuropeiska bolag när det kommer till ansvar för produkterna.

Signalen från de svenska och europeiska lagstiftarna till allmänheten är annars att europeisk konsumenträtt, produktsäkerhetslagstiftning och kemikalieregler har förlorat sin relevans i den digitala världen och att det inte föreligger något krav att följa dessa regler när handeln sker via plattformar.

Annons

LÄS ÄVEN: Farliga ämnen upptäckta - små e-handlare pekas ut

Annons