Företagen sågar B2B-reklam – ”finns stora möjligheter”

Uppfattas som svårare att påverka.

B2B-försäljningen brukar beskrivas som ett segment av e-handeln som halkat efter, men som har all potential att omsätta riktigt stora summor när tåget väl tar fart. På senare tid har e-handelsförsäljningen företag emellan av allt att döma ökat något, men fortfarande hålls industrins tillbaka.

Åtminstone om man ska tro en ny undersökning från betalföretaget Svea. Den visar att 67 procent av de deltagande B2B-företagen skulle vara mer intresserade av att satsa på marknadsföring om de sålde till privatpersoner. Detta eftersom de menar att det är lättare att nå och påverka privatpersoner jämfört med andra företag. Som jämförelse uppger 16 procent att de skulle investera lika mycket som de gör i dag, även om de hade varit verksamma inom B2C istället för B2B.

Annons

Många företagare tycks uppleva B2B-marknadsföring som lite krånglig. I slutändan är det samma människor som handlar privat som också handlar för företagets räkning. Det finns många bra exempel på bolag med B2B-försäljning som har lyckats tack vare en god marknadsföring. Här tror jag att många B2B-företagare har stora utvecklingsmöjligheter att nå både nya kunder samtidigt som det finns stora möjligheter att stärka sitt varumärke och dess position genom digital marknadsföring, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi, i ett pressmeddelande.

41 procent av de undersökta företagen valde "instämmer fullt ut" eller "instämmer" som svar på påståendet att det är billigare att nå privatpersoner än företag med sin marknadsföring. 46 procent valde "instämmer inte" eller "instämmer inte alls". 18 procent svarade att de inte visste.

Rapporten "Digital försäljning till företag" bygger på 500 telefonintervjuer med vd:ar, marknads- och försäljningschefer. Undersökningen genomfördes den 30 mars till och med den 28 april.

Annons