Förlusten växer för Systembolaget – trots påskruset: ”Tyngs av inflation”

Högre kostnader och tunga investeringar slår mot resultatet.

Påsken blev godis för Systembolagets försäljning, som ökade med 6,4 procent. Även försäljningsvolymen i antalet liter ökade från 114,5 till 118,8 liter.

Nyckelsiffrorna i korthet:

Annons
  • Nettoomsättningen uppgick till 8,3 (7,8) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till -49 (-31) miljoner.
  • Periodens resultat uppgick till -21 (-11) miljoner.

Försäljningen i all ära, på resultatsidan var det alltså dystert med allt rödare siffror. Men det ska vara enligt plan.

Resultatet påverkas av en högre försäljning, men tyngs av inflation och kostnader för utveckling. Vi redovisar ett resultat som är i linje med vår ekonomiska plan, säger Merlin Poljak, chef för affärssupport på Systembolaget.

Tittar vi på respektive försäljningskanal så kan vi konstatera att kundbesöken ökade med 0,7 procent i butik. E-handelsförsäljningen föll dock med -3,7 procent, en minskning som drevs av färre onlinebeställningar till butik.

Ökar digitalt fokus

Den negativa digitala utvecklingen till trots läggs det just nu mycket resurser på att utveckla just e-handeln för Systembolaget. I mångt och mycket ett måste, efter tidigare nederlag i rättstvister mot konkurrenter på onlinemarknaden. Här gäller det alltså att ha en så pass bra plattform att man inte börjar vackla gentemot uppstickarna.

Året inleddes med en ny strategiperiod där vi har antagit tre huvudsakliga mål för vår utveckling 2024 till 2027. Vi ökar vårt fokus på digitala lösningar för att möta nya kundbehov, vi vill kraftigt minska vår klimatpåverkan och vi växlar upp vårt arbete för en bättre folkhälsa, säger Ann Carlsson Meyer, vd för Systembolaget.

Annons