Försäljningen föll och förlusten svällde – men VD:n anar vändning

"Vi ser framtiden an med tillförsikt":

Tillväxt, en stor omställning med en saftig förlust på köpet, men trots det också underliggande förbättringar av resultatet. Så kan man summera Candles fjärde kvartal.

Candles Q4 i siffor (feb-apr):

Annons
  • Nettoomsättning: 36,3 miljoner kronor (27,9)
  • EBIT: -14,2 miljoner (-5,9)
  • Soliditet: 75% (57%)

Men vad var det egentligen som gjorde rörelseförlusten knallröd? Enligt vd:n och medgrundaren, Viktor Garmiani, kan det kopplas helt till bolagets stora omställning som nu är slutförd.

Candles har avvecklat distributionsverksamheten av andra varumärken, samt dotterbolaget Leyonore med hemförsäljning som affärsidé.

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär hänförliga till avvecklade verksamheter uppgår till -7,4 miljoner kronor, innebärande ett justerat rörelseresultat om -6,8 miljoner, vilket är en minskning med -0,9 miljoner jämfört med samma period föregående år, skriver han i vd-ordet.

Sett till helåret skrevs rörelseresultatet till -11,3 miljoner kronor (2,1), men rensar man för resultatpåverkande poster av engångskarakär, avveckling av affärsområden samt valutaförlusten ser det betydligt bättre ut.

Exklusive dessa poster blev rörelseresultatet +4,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,4 miljoner. Det förklaras framför allt av lägre personalkostnader och ett allmänt fokus på god kostnadskontroll i bolaget. Dessutom går vi in i det nya verksamhetsåret med en rekordstor orderbok, skriver Viktor Garmiani.

Fullt fokus på private label

När vi ändå är inne på helåret kan vi också konstatera att omsättningen krympte från 210 till 179 miljoner kronor. En minskning med 15 procent.

Flera kunder har haft för stora lager och justerat detta under året, men nu ser vi tillväxt igen även hos befintliga kunder samtidigt som vi fått flertalet nya kunder.

Så trots en del dystra siffror ser man ändå ljust på framtiden och känner doften av framgång under innevarande verksamhetsår. Försäljningen ökade trots allt under sista kvartalet och Candles möter nu framtiden med två nya automatiserade produktionslinor, samt ökade satsningar i både Frankrike och Storbritannien.

Annons

Vi ser framtiden an med tillförsikt och kommer nu ha fullt fokus på private label kunder, en effektivare och mer automatiserad produktion och framförallt hög aktivitet på marknaden för att få in ännu flera nya kunder, säger Viktor Garmiani.

Annons